Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng

         Chiều ngày 5/12/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và thống nhất một số nội dung. Đồng chí Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã đến dự….

 Toàn cảnh Hội nghị

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị 

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. 

        Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018, dự kiến ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019. Cơ chế hỗ trợ các xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng.

              Theo đó, các báo cáo nêu rõ, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kinh tế của huyện duy trì tốc dộ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 15 nghìn 255 tỷ đồng trong đó: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, thủy sản 3 nghìn 523,8 tỷ đồng Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 8 nghìn 816 tỷ đồng. Thương mại dịch vụ trên 2900 tỷ đồng.  Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc sát sao xã Bắc Sơn hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu về đích trong năm 2018 và các địa phương nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Chương trình nước sạch nông thôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 88,7 %. Sự nghiệp văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nề nếp, có hiệu quả, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì. …

            Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, tham gia các ý kiến đóng góp tập trung vào các vấn đề: Nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tếSản xuất nông nghiệp; mở rộng liên kết, bao tiêu nông sản cho nông dân, hỗ trợ sản xuất vụ xuân 2019, chăn nuôi thủy sản, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch cụm công nghiệp thị trấn Hưng Nhân, thị trấn Hưng Hà, giải phóng mặt bằng tại những dự án  trọng điểm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh chăn nuôi,  xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệ sinh môi trường, nợ đọng xay dựng cơ bản. Đầu tư công, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, chuẩn bị các điều kiện phục vụ đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập huyện…

                  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị

           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của các đồng chí đại biểu. Đồng chí chỉ đạo: Các đại biểu cần nghiên cứu kỹ các báo cáo để có những ý kiến đánh giá về kết quả đạt được trong lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Chú trọng vào những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan. Đồng chí đề nghị các cơ quan tham mưu: Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Tài chính, Thống kê … tiếp thu các ý kiến của các địa biểu tham gia để hoàn thiện báo cáo trình HĐND huyện trong thời gian tới.

           Về đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018: Đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và sự đồng thuận của nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Thu ngân sách có nhiều điểm sáng. Đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dứt điểm, đảm bảo đúng quy trình pháp luật. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác giải quyết chế độ chính sách cho người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là làm tốt công tác triển khai, xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết nề nếp, hiệu quả.

           Tại hội nghị cấc đại biểu cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chủ quan, khách quan trong năm qua để mỗi cán bộ đề cao trach nhiệm, nêu cao tình thần làm việc.

         Về mục tiêu, nhiệm vụ,  giải pháp năm 2019, đồng chí thống nhất với  những chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí nêu rõ những công việc cần tập trung: Về nông nghiệp: chú trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch nuôi cá lồng. Hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp thu các nguồn lực giải quyết nợ đọng nông thôn mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng nông thôn mới, nhất là nợ đọng nông thôn mới. Rà soát, xây dựng lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới. Chỉ đạo một số xã nâng cao tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh. Trước quý 2 năm 2019 hoàn thành đánh số nhà, đường phố 2 thị trấn. Chỉnh trang vỉa hè, đường chiếu sáng.

        Về công tác quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, quản lý ngân sách tập trung quản lý chặt chẽ nguồn đầu tư công. Chú ý đến các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện, đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ người có công về nhà ở. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6. Triển khai đầy đủ các chế độ với gia đình chính sách, người có công. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ. Tiêp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tốt cáo của công dân. Đối thoại với nhân dân, giảm bớt khiếu kiện vượt cấp.

         Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: Chú trọng thực hiện các biện pháp khơi dạy, đề cao trách nhiệm vai trò của đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị nêu gương, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, đơn vị, xã, thị trấn, báo cáo kịp thời các vấn đề nảy sinh. Xây dựng quy định cụ thể vè chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy phụ trách ngành, địa phương, nâng cao hiệu quả công việc. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cao quan từ cấp huyện với cấp xã, các ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, xiết chặt kỷ cương, kỷ luật, kiểm điểm, nhắc nhở. Quản lý cán bộ và kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết trong xử lý cán bộ. Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý từ cấp huyện đến cấp xã để điều chuyển công việc, nâng cao chất lượng cán bộ. Nâng cao ý thức cán bộ, hướng tới hiệu quả công việc. Chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ tới./.

 

Trúc Lành – Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 217 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi