Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng.

            Trong 2 ngày 29 và 30/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, trưởng phòng, ngành liên quan dự hội nghị….

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chủ trì hội nghị.

 Các đồng chí đại biểu dự hội nghị.

          Ngày 29/11, các đại biểu đã nghe và thảo luận báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo tình hình, kết qủa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tình hình thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018, dự kiến ngân sách  nhà nước và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

          Ngày 30/11, các đại biểu tiếp tục thảo luận và nghe báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của BCH Đảng bộ huyện năm 2018; Chương trình kiểm tra giám sát của BCH đảng bộ huyện năm 2019. Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy năm 2019. Báo cáo kết quả xuất bản lịch sử địa phương và cơ chế hỗ trợ xuất bản lịch sử địa phương giai đoạn 2018 - 2020. Công tác cán bộ và công tác đảng viên.

          Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã thảo luận và tham gia, đóng góp ý kiến về các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, tình hình thu chi tài chính ngân sách, phát triển Công nghiệp – TTCN, xây dựng và tình hình an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn huyện, công tác kiểm tra, giám sát, chương trình làm việc của BCH Đảng bộ huyện và BTV Huyện ủy, giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05, an ninh nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, biểu dương điển hình tiên tiến, chỉnh sửa câu từ hoàn thiện các báo cáo….

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí đại biểu. Đồng chí yêu cầu  các phòng, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh lý, số liệu chính xác, nêu rõ nguyên nhân, kết quả đạt được, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Đồng thời cập nhập các chủ trương, nguyên tắc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để lãnh đạo chỉ đạo theo đúng định mức và đồng bộ. Văn phòng Huyện ủy và các ngành liên quan tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa báo cáo xong trước ngày 5/11 để thông qua BCH đảng bộ huyện./.

 

Trúc Lành - Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 193 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi