Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn

Chiều ngày 26/11, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn.

        Với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn huyện Hưng Hà đã có nhiều nổ lực bằng nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay, xã Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành được 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí cần bổ sung hoàn thiện trong thời gian tới, Để được xét công nhận xã Đạt chuận nông thôn mới trong năm 2018 xã Bắc Sơn đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát tổng thể các tiêu chí nông thôn mới để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra việc xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới khu trung tâm tại xã Bắc Sơn.

        Qua đi kiểm tra, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu xã Bắc Sơn tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công khu Nhà văn hoá xã; hoàn thiện các công trình phụ trợ ở các trường học, các công trình giao thông, thủy lợi; tu sửa, chỉnh trang, các thiết chế văn hóa và cơ sở vật chất cho Trung tâm sinh hoạt cộng đồng của xã ...Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, tập thể lãnh đạo thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hạng mục công trình. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt được, nhất là tiêu chí về văn hóa, an ninh trật tự; đồng thời chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo quy định cho công tác kiểm tra đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 12 năm 2018.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 204 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi