UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 22/11, UBND huyện tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, thủ trưởng một số phòng ngành liên quan dự hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

 Toàn cảnh cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

          Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe dự thảo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019; dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách năm 2018, dự toán ngân sách năm 2019; dự thảo báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch đầu tư công năm 2019; nghe các phòng ngành báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ đến hết năm 2018, dự kiến chương trình công tác năm 2019. Đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo điều chỉnh những nội dung tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nước sạch, vệ sinh môi trường, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện. Trong dự kiến kế hoạch đầu tư công, đại biểu tham gia ý kiến đề nghị UBND huyện bổ ung hỗ trợ kinh phí tu sửa cơ sở vật chất đối với các trường sát nhập….

          Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Văn phòng UBND huyện cùng các phòng, ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị để bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với thực tế. Mọi ý kiến tiếp thu ý kiến của các ngành chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 25/11. Những kết quả trong báo cáo phải có sự so sánh với kế hoạch đầu năm và cùng kỳ năm trước. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các phòng, ngành tiếp tục so sánh bổ sung số liệu  của ngành mình để hỗ trợ văn phòng để tổng hợp hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất.

                                                             Nguyễn Thuần                                                                

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 253 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi