Thường Trực HĐND huyện Hưng Hà triển khai dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 6/11, Thường Trực HĐND huyện tổ chức họp triển khai dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Uỷ viên BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND - UBND huyện, thủ trưởng phòng ban, ngành liên quan của huyện dự cuộc họp.

          Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ tập trung xem xét, thảo luận, đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019, tình hình dự toán ngân sách nhà nuớc, công tác tiếp công dân, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng. Đồng thời, xem xét thảo luận báo cáo của các ngành, tờ trình của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện...Theo dự kiến, kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ diễn ra trong 2 ngày 12 và 13/12/2018.

Thường Trực HĐND huyện Hưng Hà triển khai dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7, HĐND huyện

 

          Để kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 được thực hiện đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt. Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các báo cáo, tờ trình, đề án theo đúng quy định, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với HĐND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp...Văn phòng HĐND & UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ kỳ họp.

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 287 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi