Thường trực Huyện ủy Hưng Hà giao ban công tác Tư tưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 9/7, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư tưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; Các Đ/c Uỷ viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy - HĐND - UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc khối Tư tưởng; Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện dự hội nghị.

 Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị

          6 tháng đầu năm 2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khối tư tưởng làm tốt công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế; qua đó tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong lĩnh vực tư tưởng, chính trị đã tuyên truyền, định hướng thông tin, tư tưởng tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, sự kiện chính trị của huyện như Hướng dẫn công tác tuyên truyền 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Việc học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII ở các địa phương, đơn vị; trọng tâm là việc ban hành, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 18 về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 19 về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”. Triển khai quán triệt, học tập chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” ở 62 tổ chức cơ sở Đảng và 13 cụm trường học; Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nông thôn mới; Công tác bầu cử Trưởng, Phó thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021; đấu nối sử dụng nước sạch; giải phóng mặt bằng dự án cải tạo Quốc lộ 39; Tổ chức lễ hội Đền Trần, Đền Tiên La, tấm gương người tốt – việc tốt, học tập gương Bác Hồ; phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, sản xuất vụ mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông; vấn đề rác thải, ô nhiễm môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự liên quan đến hoạt động của Hội Thánh đức chúa trời mẹ và những vấn đề liên quan đến việc thảo luận Dự án Luật đơn vị hành chính, Luật an ninh mạng vv  …

          Sau khi nghe báo cáo tình hình công tác Tư tưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018, Thủ trưởng các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể đã phản ánh tình hình và tham gia đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ công tác Tư tưởng 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả về công tác Tư tưởng của các địa phương, đơn vị đạt được thời gian qua. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu: Các địa phương, đơn vị tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, tình hình kinh tế - xã hội đạt được 6 tháng đầu năm 2018; Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” và Nghị quyết số 19 về “Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập”. Nghị quyết số 23 của Bộ chính trị “Về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05, chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Tuyên truyền kết quả kỳ hợp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 09 của UBND tỉnh; nâng cao chất lượng bản tin nội bộ và trang thông tin điện tử của huyện; Tập trung tuyên truyền về vai trò, sự cần thiết của Dự án luật hành chính, Luật an ninh mạng. Trong sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân tập trung chăm sóc bảo vệ lúa mùa, chuẩn bị sản xuất vụ đông 2018 – 2019; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai; tăng cường các biện pháp xử lý tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉ hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường thủy, đường bộ và quảng cáo rao vặt trái phép trên địa bàn huyện; Tổ chức tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế các đơn vị khối Tư tưởng bổ sung nhiệm vụ theo yêu cầu của ngành cấp trên và nhiệm vụ chính trị của huyện; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nắm bắt phản ánh tình hình tư tưởng; đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018./.     

Hoàng Thủy

Đài TT –TH Hưng Hà

Đọc 250 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi