Thường trực Huyện ủy Hưng Hà sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Chiều ngày 5/7, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà đã tổ chức hội sơ kết công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đ/c Trần trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị; Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí thành viên BCĐ công tác tín ngưỡng tôn giáo, nhân quyền huyện; Thành viên BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện; lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy dự hội nghị.

 


Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2018, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định của pháp luật. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các chức sắc, tín đồ, nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu". Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện chỉ đạo các ban, ngành chức năng và các địa phương phối hợp nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp phát sinh tại cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân diễn ra đúng quy định của pháp luật. Các tôn giáo cơ bản hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật, đoàn kết lương giáo được giữ vững. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong huyện tích cực, chủ động tham gia và góp phần vào thành công cuộc bầu cử Trưởng, phó thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện.

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền  từ huyện đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã thể hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp ý xây dựng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dân chủ trong Đảng được mở rộng, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Việc thực hiện dân chủ ở các loại hình cơ sở được đẩy mạnh. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền theo hướng cụ thể, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, tạo không khí dân chủ, công khai ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung vào các nội dung: Các vi phạm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân giải quyết các vụ việc tồn đọng và quản lý đất đai liên quan đến tôn giá, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và nhân quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí yêu cầu ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền huyện tiếp tục tuyên truyên, phổ biến sâu rộng nội dung Luật tôn giáo, Nghị định 162 của Chính phủ. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Chấn chỉnh, làm tốt công tác nắm tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện quy chế dân chủ ở sở. Chủ động phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn phát sinh. Đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo lạ xuất hiện tại địa phương. UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành liên quan thực hiện nghiêm công văn 188 của UBND Tỉnh. Hoàn thiện, giải quyết theo luật nhũng cơ sở xây dựng không đúng quy định. Giải quyết, quản lý 15 tăng ni chưa gia nhập tăng đoàn. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng chí Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị tiếptục phổ biến, thực hiện minh bạch các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường thực hiện vai trò giám sát, phản biện, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân./.

 

Nguyễn Hương
Đài PTTH Hưng Hà

Đọc 266 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi