UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Sáng ngày 6/6, UBND huyện đã tổ chức họp triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018. Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu Ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền năm 2018 chủ trì cuộc họp. Các đồng chí thành viên tiểu ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện dự cuộc họp

 

Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu Ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền năm 2018 phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được triển khaidự thảo Kế hoạch cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền năm 2018; Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phân công các đồng chí thành viên UBND huyện; thủ trưởng các phòng, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, đồng thời đề xuất các ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền năm 2018, trong đó tập trung đề xuất nhiều biện pháp để khắc phục trong xây dựng kế hoạch cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng chống úng nội đồng; công tác thông tin, báo cáo; đề xuất tu bổ một số hệ thống đê, kè cống tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện trước mùa mưa bão, việc tập huấn cho lực lượng cừ sách đặc biệt là tại các xã duyên giang…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu Ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền năm 2018 chỉ đạo: Các đồng chí là thành viên tiểu ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền huyện chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch của từng tiểu ban tương ứng với kế hoạch của từng tiểu ban cấp huyện xong trước ngày 12/6. Sau ngày 20/6, Tiểu ban cứu hộ, cứu nạn và tuyên truyền huyện bắt đầu kiểm tra các xã, thị trấn, trong đó kiểm tra các xã trọng điểm, các xã duyên giang có các bến đò, bến bãi. Phòng văn hóa thông tin huyện xây dựng kế hoạch tập huấn cho lực lượng cừ sách ở các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện trong thời gian sớm nhất. Đài truyền thanh- truyền hình huyện chủ động triển khai kế hoạch cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền năm 2018 đến đài tuyền thanh các xã, thị trấn và kiểm tra công tác tuyên truyền các đài cơ sở.

Nguyễn Thuần

Đài TT- TH Hưng Hà

Đọc 306 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi