Các địa phương trong huyện Hưng Hà tổ chức tốt cuộc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 – 2021.

    Ngày 22/4, hàng vạn cử tri đại diện hộ gia đình trong huyện Hưng Hà phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018- 2021. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện đã đến các tổ bầu cử dự lễ khai mạc và chỉ đạo công tác bầu cử tại 1 số địa phương trong huyện.

      Để cuộc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 - 2021 đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí ngày hội của nhân dân. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử, vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Các Đ/c trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Đ/c Huyện ủy viên đã đi kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử. Tại những điểm bỏ phiếu trong huyện được trang hoàng lộng lẫy, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, loa đài, bàn ghế, nước uống phục vụ cử tri.  Các tổ bầu cử đều niêm yết công khai danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, danh sách ứng cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu trước khi bỏ phiếu. Vị trí đặt hòm phiếu, bàn cho cử tri viết phiếu đảm bảo tính độc lập, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử; Đến 16 giờ, hầu hết cử tri huyện Hưng Hà đã đi bỏ phiếu bầu cử  đúng quy trình, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Một số hình ảnh bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu ở 1 số địa phương trong huyện.

Tổ bầu cử thôn Tân Dân, xã Hòa Bình khai mạc bầu cử.

Cử tri khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng Hà có mặt trước giờ khai mạc để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri thôn Tiền Phong, xã Chi Lăng tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri thôn Việt Thắng, xã Hồng An hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Hoàng Thuỷ - Nguyễn Tuyết

Đài Phát thanh Hưng Hà

Đọc 386 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi