Kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

      Sáng ngày 27/12, Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX tiếp tục làm việc tại Hội trường và họp phiên bế mạc. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn dự kỳ họp……

Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

      Tại kỳ họp phiên bế mạc, Đ/c Nguyễn Văn Thừa, Thường vụ Huyện ủy báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thảo luận tổ; Đồng chí Phạm Văn Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã phát biểu làm rõ những thành tựu đạt được trong sản xuất nông nghiệp năm 2017, giải pháp thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2018; Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiền - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện báo cáo kết quả trong điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, những điểm mới trong dự toán thu – chi ngân sách năm 2018. Theo đó, các đại biểu HĐND huyện đã tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn một số phòng, ngành. Trung tá Nguyễn Hải Triều – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng công an huyện trả lời chất vấn đề về nguyên nhân, giải pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản và chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện; đồng chí Nguyễn Công Khanh – Huyện ủy viên, Trưởng phòng văn hóa thông tin huyện trả lời chất vấn về những tồn tại, hạn chế và giải pháp nâng cao chất lượng trong quản lý, bảo vệ di tích cách mạng, tổ chức lễ hội. Đồng chí Nguyễn Thị Hải - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường trả lời chất vấn về tình trạng thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng hình thức lò đốt và trám lấp; Đồng chí Vũ Văn Hạnh – Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch huyện trả lời chất vấn về những nguyên nhân, giải pháp nâng cao tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch trong sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

      Phát biểu tại kỳ họp thứ năm HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Năm 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng thuận, tích cực tham gia của nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tương đối toàn diện.Kinh tế ổn định và tăng trưởng khá. Đã hoàn thành và vượt 10/11 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra; Các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ 2016. Tổng giá trị sản xuất tăng 10,64%; Nông nghiệp, thủy sản tăng 3,36%; Công nghiệp  và xây dựng tăng 14,91%; Thương mại, dịch vụ tăng 8,75%. Văn hoá xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; quốc phòng an ninh, TTATXH được giữ vững; Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động phát huy hiệu lực, hiệu quả; Kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo, điều hành tiếp tục được tăng cường, công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Một số kết quả chủ yếu là:

  1. Về sản xuất nông nghiệp

       Là năm thời tiết diễn biến bất thường, khó lường, giá sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá thịt lợn giảm mạnh, kéo dài nhưng với chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, cụ thể của các cấp, các ngành nên sản xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá, giá trị sản xuất  tăng 3,36% so với 2016;

      Vụ đông được HU, HĐND, UBND huyện tập trung chỉ đạo sớm và quyết liệt, diện tích gieo trồng vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

    Chăn nuôi: Tuy giá trị thịt lợn giảm sâu, kéo dài nhưng sản lượng thịt lợn, thịt gia cầm, nhất là thịt trâu, bò đều tăng, do vậy giá trị ngành chăn nuôi vẫn tăng 8,28% so với cùng kỳ 2016. Công tác tiêm phòng được chỉ đạo kịp thời, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

     Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, đổi mới phương thức sản xuất theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống người dân. HU, HĐND, UBND huyện tập trung cao trong công tác chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ nguồn lực để xã Văn Lang, Kim Trung hoàn thành các tiêu chí và đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã NTM trong tháng 6/2017. Đang tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cho xã Bắc Sơn hoàn thành các tiêu chí. Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch nông thôn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch ngày càng tăng.

      Về phòng chống thiên tai: UBND huyện đã xây dựng, triển khai Đề án phòng chống thiên tai năm 2017, chỉ đạo các Tiểu ban triển khai giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các ngành; Công tác thanh tra phòng chống thiên tai năm nay được UBND huyện chỉ đạo đổi mới, thiết thực như: kiểm tra cụ thể các phương tiện, vật tư phòng chống thiên tai, tránh hình thức, một số xã đã bổ sung vật tư phương tiện đáp ứng yêu cầu. Đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý các bến bãi, các hộ vận chuyển, kinh doanh vật liệu xây dựng vi phạm Luật đê điều. Phòng chống cơn bão số 1, số 4, số 10 và mưa lũ úng đảm bảo kịp thời, hạn chế thấp nhất do bão úng gây ra

       2. Công nghiệp- Tiểu thủ công nghiệp, XDCB.

      Công nghiệp – TTCN chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất tăng 14,5% so với cùng kỳ, làng nghề phát triển ổn định, năm 2017 có thêm 1 làng nghề được tỉnh công nhận, 2 sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia, 12 dự án đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất. UBND huyện đã tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn như: cải tạo, nâng cấp đường 39A, đường tỉnh 453, xây dựng hạ tầng cụm CN Thống Nhất, xây dựng cầu và đường cụm công nghiệp Tiền Phong, thị trấn Hưng Nhân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung cao thực hiện các dự án trọng điểm của huyện như: Dự án khu lưu niệm Nhà Bác học Lê Quý Đôn, dự án xây dựng nhà ở khu đô thị Phúc Lộc giai đoạn 2; triển khai Quy hoạch mở rộng cụm CN thị trấn Hưng Nhân, CCN Phương La, Đồng Tu. Báo cáo đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường tỉnh, đường huyện và các dự án xử lý khẩn cấp đê, kè bảo đảm an toàn cho nhân dân và phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai.

      Để thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, huyện đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 2 thị trấn, đồng thời dành toàn bộ tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở 2 thị trấn phần huyện được hưởng để hỗ trợ xây dựng hạ tầng thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân.

     UBND huyện đã chỉ đạo tăng cường quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản,tích cực tạo nguồn thanh toán nợ xây dựng cơ bản. Năm 2017 đã tập trung nguồn vốn thanh toán và xử lý dứt điểm nợ đọng của 33 công trình cấp huyện.

       3 - Công tác quản lý đất đai, môi trường

       UBND huyện, UBND xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai, hạn chế cơ bản các vi phạm mới phát sinh, đồng thời có nhiều biện pháp xử lý kiên quyết những vi phạm, tồn tại trong công tác quản lý đất đai ở các địa phương. Đã khắc phục cơ bản tồn tại trong công tác cấp GCNQSDĐ, rút ngắn tối đa thời gian, thủ tục nhanh, gọn, khắc phục việc để quá hạn trong công tác cấp GCNQSDĐ.

     Công tác đấu giá quyền sử dụng đất vượt kế hoạch đề ra. Đến 10/12/2017 số thu đạt 160 tỷ đồng đạt 158% kế hoạch.

      Vệ sinh môi trường có nhiều tiến bộ, đặc biệt là từ khi thực hiện Công điện 17 của UBND tỉnh, công tác quản lý môi trường, thu gom, xử lý rác thải đã có chuyển biến tích cực, các điểm xả rác không đúng quy định đã được xử lý dứt điểm, hạn chế cơ bản tình trạng xả rác bừa bãi ra đường, lòng sông. Năm 2017, huyện đã cấp kinh phí mua bảo hộ lao động cho tất cả các thành viên tổ thu gom rác thải trong toàn huyện.

      Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời (giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc GPMB đường Thái Hà, đường 453, đẩy nhanh tiến độ GPMB đường 39A, và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện, một số dự án khác) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, thi công dự án.

       4 - Công tác quản lý thu, chi ngân sách

     Tổng thu ngân sách đạt 114% dự toán năm; thu trên địa bàn đạt 148% dự toán năm, 10/10 khoản thu vượt trên dự toán. Thu ngân sách đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và nhu cầu chi thường xuyên, phục vụ các nhiệm vụ phát sinh.

     Chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tập trung chi cho đầu tư phát triển ( 35%), triệt để tiết kiệm trong chi tiêu dùng thường xuyên, hạn chế tối đa chi ngoài dự toán.

       5 - Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày TBLS được huyện chỉ đạo cụ thể, thiết thực; các phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho TB, gia đình liệt sỹ, tu sửa nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ ...được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, nhân dân đồng tình hưởng ứng tích cực. Công tác y tế, giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nâng cao chất lượng hoạt động, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Đã tổ chức thành công Lễ hội đền Trần, Lễ hội đền Tiên La. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn, dự án khai quật, bảo tồn Hành cung Lỗ giang…Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến lớp, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở được duy trì ở mức cao. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng cao, nhiều học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng trong các kỳ thi, giao lưu cấp tỉnh, cấp quốc gia. Cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư. Giáo dục Hưng Hà xếp thứ 3/8 huyện thành phố.

       6- Công tác quân sự quốc phòng địa phương; bảo đảm ANCT, TTATXH được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và nghiêm túc. Giao quân năm 2017 đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, an toàn và đúng luật. Tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tai nạn giao thông được kiềm chế. Việc giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường và hành lang giao thông, hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, công trình thủy lợi và đê điều được các địa phương triển khai tích cực theo Chỉ thị số 04 và Chỉ thị số 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

       Công tác tiếp công dân thực hiện nền nếp, đúng quy định. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND huyện chỉ đạo quyết liệt. Đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp. Công tác thanh tra kinh tế xã hội, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị được tăng cường; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, tồn tại, kiến nghị xử lý các sai phạm về kinh tế.

       7 - Công tác xây dựng chính quyền các cấp; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện có nhiều đổi mới theo phương châm: Quyết liệt, cụ thể, sâu sát, có kiểm tra giám sát kết quả công việc, nhắc nhở, phê bình kịp thời.  Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được UBND huyện triển khai nghiêm túc, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời đạt nhiều kết quả tốt. Triển khai nghiêm túc công tác thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan UBND huyện, các xã thị trấn. Kỷ luật, kỷ cương được chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiến bộ rõ nét; trách nhiệm thực thi công việc của đội ngũ cán bộ có nhiều tiến bộ. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện cắt giảm tối đa thủ tục chồng chéo, không cần thiết và rút ngắn thời gian giải quyết mỗi thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; trung tâm hành chính công hoạt động hiệu quả, chất lượng ngày càng nâng cao.

      Năm 2018 được xác định là năm bản lề, có vị trí quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện lần thứ XV và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; Để thực hiện thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm 2018, UBND huyện đã xây dựng các  nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực (như trong báo cáo). Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của BTVHU, BCH Đảng bộ huyện, ý kiến tham gia của cử tri và nhân dân trong huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND huyện, thay mặt UBND huyện, tôi xin nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2018 như sau:

      1. Phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM, đô thị văn minh

      Thực hiện nghiêm túc Đề án sản xuất nông nghiệp 2018 của huyện, Chỉ thị số số 29/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa. Tiếp tục làm tốt công tác thủy lợi đông xuân, đảm bảo 100% diện tích được cày lật đất. Tuân thủ nghiêm về kỷ cương thời vụ, quy trình canh tác và cơ cấu giống. Hạn chế gieo thẳng, gieo sạ đối với lúa mùa; Phấn đấu diện tích vụ đông bằng và vượt vụ đông năm 2017.

      Làm tốt công tác dự báo, phòng ngừa, xử lý hiệu quả sâu bệnh hại cây trồng. Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp trên địa bàn; kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân về quy trình bảo quản, sử dụng vật tư nông nghiệp đạt hiệu quả cao; khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, tiến tới không dùng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu hóa học.

      Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chú trọng tuyên truyền vận động nông dân thực hiện tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

      Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại, thủy sản, chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi giá trị gắn với thị trường. Mở rộng các hộ nuôi cá lồng. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.

       Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ cho xã Bắc Sơn hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Các xã đã được công nhận đạt chuẩn phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng; vừa chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, đồng thời quan tâm tổ chức lại, đổi mới phương thức sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn; Chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để UBND tỉnh thẩm định bảo đảm 100% các xã đến kỳ công nhận lại trong năm 2018, 2019 đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiêụ quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 118 của BTVHU và Đề án của UBND huyện phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật TTHN, TTHH hiện đại, văn minh.

      Tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch, thực hiện nghiêm túc việc công khai 6 nội dung theo chỉ đạo của tỉnh để nhân dân biết, giám sát, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của người dân; phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt năm 2018 đạt 80% trở lên

      Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, triệt để Chỉ thị 11 của UBND tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ hành lang đê điều; điều hành hệ thống thuỷ nông đảm bảo cung cấp đủ nước cho lúa, cây màu. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTT năm 2018 theo phương châm “Bốn tại chỗ”, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai, bão lụt xảy ra.

      2. Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ

      Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết  số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động  của UBND tỉnh, kế hoạch của UBND huyện về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn. Giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của huyện; đồng thời, chú trọng kiểm tra, phối hợp xử lý những doanh nghiệp vi phạm về ngành nghề, vi phạm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm môi trường, sử dụng lãng phí tài nguyên đất, tài nguyên nước

      Chủ động phối hợp, đôn đốc các chủ đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đưa dự án vào hoạt động, nhất là các dự án đầu tư lớn, trọng điểm như xây dựng hạ tầng cụm CN Thống Nhất, mở rộng CCN Phương La, CCN Đồng Tu, nhà máy xử lý nước thải CCN Phương La, kêu gọi đầu tư hạ tầng CCN Văn Lang… nhằm nâng cao năng lực phát triển công nghiệp, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Lựa chọn khuyến khích thu hút các dự án sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường vào các cụm công nghiệp nhằm tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời hỗ trợ cho việc tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp.

      Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hoạt động bán hàng đa cấp; tăng cường kiểm tra các ngành nghề kinh doanh có điều kiện... đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và quyền lợi người tiêu dùng; ngăn chặn đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu.

      3. Về đầu tư XDCB, thu chi ngân sách

      Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về đầu tư xây dựng cơ bản; kiên quyết không phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định để tập trung xử lý nợ đọng XDCB, kiên quyết không để phát sinh thêm nợ đọng XDCB. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý đầu tư XDCB. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, luật Xây dựng bảo đảm đúng, đủ về trình tự và thủ tục theo quy định. Đặc biệt chú trọng tập trung xử lý nợ công và nợ đọng trong XDCB. Quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư công, bảo đảm đúng quy định, tránh phát sinh nợ XDCB. Thực hiện rà soát, xác định chính xác nợ và phương án xử lý dứt điểm ở mỗi xã (nhất là nợ xây dựng nông thôn mới) ở thời điểm 31/12/2017 để làm căn cứ kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ở các địa phương; kiên quyết không bố trí và giải ngân vốn đầu tư cho các dự án mới khi chưa giải quyết xong nợ đọng XDCB

      Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, tăng cường quản lý, chống thất thu thuế, nhất là đối với hộ kinh doanh cá thể và trong lĩnh vực đầu tư XDCB vốn ngoài ngân sách; rà soát tiến độ thu ngân sách định kỳ hàng tháng; tăng cường công tác kiểm tra thuế, hoàn thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý và cưỡng chế nợ thuế đối với những đơn vị chây ỳ nộp thuế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2018 ở cả 2 cấp, nhất là dự toán thu về thuế và phí để bảo đảm cân đối chi ngân sách địa phương.

       Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí. Quản lý chặt việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên; hạn chế cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các địa phương, đơn vị (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách).

      4. Về quản lý đất đai, TNMT

      Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên môi trường. Thực hiện quản lý và sử dụng đất đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt; Ðẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được nhà nước cho thuê đất để sản xuất, kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định. Kiên quyết xử lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 đối với các trường để hoang hóa, lãng phí tài nguyên đất, sử dụng đất không đúng mục đích, không đúng cam kết và kém hiệu quả. Nâng cao trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý đất đai và xử lý vi phạm trên địa bàn, nhất là việc bán đất trái thẩm quyền, lấn chiếm, tự chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định. 

      Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở sang đất dân cư. Khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên đất, nhất là ở các xã, thị trấn tạo nguồn lực phát triển. Việc chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiến hành ở những nơi có nhu cầu thực tế và có giá trị, phục vụ thiết thực cho việc tạo nguồn lực đầu tư phát triển, đồng thời phải bảo đảm tính phải công khai minh bạch, quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả  số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất.

      Chỉ đạo quyết liệt giải quyết kịp thời, đúng quy định các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thu hồi đất để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 39A, dự án xây dựng hạ tầng CCN Thống Nhất …tạo điều kiện thuận lợi về giao thông, phát triển CN, TTCN, TMDV trên địa bàn.

      Chỉ đạo thực hiện triệt để việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư về khu rác thải tập trung để xử lý; trong đó khuyến khích xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt, hạn chế chôn lấp; kiên quyết không để rác thải chất đống, tích tụ lâu ngày mà không được xử lý kịp thời; thu hồi khoản kinh phí tỉnh hỗ trợ cho các xã để thu gom, xử lý rác thải nhưng sử dụng không đúng mục đích. Các cấp chính quyền làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác và tích cực bảo vệ môi trường, nhất là tự giác thu gom rác đúng nơi quy định, không xả, vứt rác bừa bãi; kiện toàn và hoàn thiện các mô hình, quy trình thu gom, xử lý rác thải; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường ảnh hướng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.

      5. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội

      Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong  việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định và lạm thu trong các trường học. Thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

      Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động chương trình mục tiêu y tế. Duy trì, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia bảo hiểm y tế.

      Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng; triển khai hỗ trợ nhà ở cho người có công theo chỉ đạo của tỉnh. Tổ chức các hoạt động thiết thực tri ân, chăm lo cho TB, BB, các gia đình liệt sỹ. Thực hiện tốt các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, chính sách chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Triển khai thực hiện tốt công tác cai nghiện, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác.

      Tăng cường các hoạt động thông tin tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Khắc phục những hạn chế, yếu kém về xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội, xây cất mồ mả và quản lý xây dựng nghĩa trang. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả của các thiết chế văn hóa tại cơ sở.

      6. Về công tác quốc phòng, an ninh.

      Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh địa phương; chủ động nắm chắc tình hình; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt công tác quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển chọ, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

      Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 chỉ số; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện 08 của UBND tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và đề cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường hành lang an toàn giao thông đường bộ và hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi, đê điều; đồng thời, có biện pháp duy trì kết quả ở tất cả các cơ sở.

      Tiếp tục thực hiện nghiêm túc  pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ nhân dân đón tết Mậu Tuất lành mạnh, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

   7. Về cải cách hành chính và xây dựng chính quyền

    Tập trung chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; Tập trung giám sát, đôn đốc thực hiện những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, của huyện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức vi phạm để nêu gương, chấn chỉnh.

    Tiếp tục đẩy mạnh CCHC, không phát sinh các thủ tục ngoài quy định; mở rộng việc nhận hồ sơ qua Mạng, nhận và trả kết quả qua Bưu điện đối với các thủ tục thực hiện tại Trung tâm Hành chính công; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin, sử dụng chữ ký số. Thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác và Quy chế làm việc của UBND huyện. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng của UBND huyện và UBND xã, thị trấn.

    Chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cả hai cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND các cấp, xử lý kịp thời thông tin của các tổ chức, cá nhân phản ánh đến các cơ quan quản lý nhà nước. Các  cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triệt để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy; tăng cường hơn nữa việc đối thoại, tiếp xúc, làm việc trực tiếp với nhân dân; Lắng nghe ý kiến của nhân dân; Kiên trì vận động giải thích, thuyết phục nhân dân chấp hành đúng chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; thường xuyên, chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại cơ sở; hạn chế tối đa tố cáo, khiếu nại vượt cấp. Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã phê duyệt; gắn hoạt động thanh tra kinh tế xã hội với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và phòng ngừa, đấu tranh chống hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Nơi nào để xảy ra vi phạm, người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị phải kiểm điểm và chịu xử lý trách nhiệm.

     Nhiệm vụ năm 2018 và những năm tới đặt ra phải hoàn thành đối với các cấp, các ngành và nhân dân  huyện nhà là rất lớn. Vì vậy, các phòng, ngành, địa phương cần quán triệt sâu sắc, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Trước mắt, cần tập trung thực hiện tốt để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2017, đầu năm 2018 như: chỉ đạo thắng lợi sản xuất vụ đông, vụ xuân theo đề án đã được triển khai (chú ý xử lý nghiêm tình trạng gieo mạ dài ngày, xử lý  ở một số địa phương); thực hiện nghiêm các công điện, chỉ thị của UBND tỉnh, các văn bản của UBND huyện về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; phòng, chống cháy, nổ; xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông; hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đê điều; làm tốt công tác thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách, người và gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật  liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhân dân vui tết Nguyên đán Mậu Tuất an toàn, vui tươi, lành mạnh; đồng thời, làm thật tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tăng cường quản lý thị trường, bình ổn giá trong dịp tết...   

    Nhân kỳ họp này, UBND huyện trân trọng đề nghị Huyện ủy, Thường trực và các Ban, các đại biểu HĐND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện; thông qua giám sát để kịp thời góp ý với các cơ quan, đơn vị, các địa phương và với UBND huyện trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

    Thay mặt UBND huyện, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, dân chủ; đồng sức, đồng lòng, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và lao động sáng tạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018,  góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện bế mạc kỳ họp

    Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đ/c Trần Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2017. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đề án sản xuất nông nghiệp. Năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020), bên cạnh những thuận lợi cơ bản, theo dự báo chúng ta tiếp tục gặp nhiều thách thức bởi thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn; thị trường tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi còn hạn chế.

     Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2018 đã đề ra, Thường trực HĐND huyện đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND huyện quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ, Đề án của UBND huyện về sản xuất nông nghiệp năm 2018. Trước mắt, tiếp tục thực hiện tốt chiến dịch làm thuỷ lợi đông xuân, cày lật đất, vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc tốt diện tích cây vụ đông và triển khai tổ chức tốt việc phòng, chống bệnh lùn sọc đen; chỉ đạo quyết liệt, sâu sát sản xuất lúa xuân theo đúng lịch thời vụ và cơ cấu giống. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân tích cực thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm phù hợp với thị trường; chú trọng chỉ đạo làm tốt việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng tăng trưởng cao, bền vững; xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển chăn nuôi cá lồng theo quy hoạch.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; các xã tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo quy định của Chính phủ và của tỉnh về bộ tiêu chí mới ban hành, bảo đảm thực chất, phấn đấu đến kỳ công nhận lại đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Chỉ đạo xã Bắc Sơn sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 118 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị ở hai thị trấn; tích cực xây dựng đô thị văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch; phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch sinh hoạt năm 2018 đạt 80% trở lên.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nhất là các vấn đề về thủ tục hành chính, về công tác giải phóng mặt bằng) hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp - TTCN, thương mại dịch vụ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhất là các dự án khẩn cấp, cấp bách. Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra chất lượng xây dựng công trình, kiên quyết xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Thực hiện mời gọi thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư xây dựng công trình trọng điểm của huyện.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu ngân sách phấn đấu đạt, vượt chỉ tiêu đề ra; tập trung chỉ đạo, điều hành chi ngân sách hợp lý, theo dự toán được duyệt; ưu tiên sử dụng nguồn thu từ đất để thanh toán nợ xây dựng cơ bản; kiên quyết không bố trí và giải ngân vốn đầu tư cho các dự án mới khi chưa giải quyết xong nợ đọng xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công theo kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Tăng cường trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn trong đôn đốc, chỉ đạo thực hiện thu ngân sách nhà nước.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; đẩy nhanh hoàn thiện xây dựng các lò đốt rác đang được đầu tư xây dựng sớm đưa vào sử dụng; tổ chức khai thác, phát huy hiệu quả các lò đốt rác và hoạt động các tổ thu gom rác thải sinh hoạt ở các khu dân cư; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về môi trường nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân, nhất là các hộ gia đình và chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.

Ba là, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao và thông tin, truyền thông; thực hiện tốt việc xã hội hóa trong các lĩnh vực này. Thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều xuống còn 3,4%. Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đưa hoạt động quản lý di tích và quản lý tổ chức lễ hội vào nền nếp.

Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức quốc phòng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; mỗi xã, thị trấn thực hiện đúng, đủ chỉ tiêu giao quân vào đầu năm 2018. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, kiên quyết phòng chống các ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 36 Chính phủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Duy trì thường xuyên và thực hiện quyết liệt Chỉ thị 04 và Chỉ thị 11 của UBND tỉnh, bảo đảm công bằng, thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nắm chắc tình hình, quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý kịp thời các tranh chấp, mâu thuẫn, giảm thiểu các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp.

Bốn là, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; tăng cường đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Đồng thời, nghiên cứu, phát hiện, đề xuất kịp thời các biện pháp xử lý những bất cập, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; liên hệ chặt chẽ với cử tri để lắng nghe và phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và tích cực vận động cử tri, nhân dân thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Năm là, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong công tác; tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện, thư ký kỳ họp thông qua các Nghị quyết kỳ họp.

     Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung trí tuệ và có nhiều đổi mới của kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã thống nhất và ban hành các Nghị quyết kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 720 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi