Hội đồng nhân dân huyện Hưng Hà khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 Khai mạc kỳ họp thứ năm

      Ngày 26/12/2017, HĐND huyện Hưng Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ năm. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các Đ/c Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND - lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện dự kỳ họp.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ của huyện

Đoàn Chủ tọa kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Đ/c Nguyễn Văn Thừa - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

      Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện cùng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất đạt 13.823,4 tỷ đồng, tăng 10,64%. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp – TTCN và xây dựng; thương mại dịch vụ đều tăng so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 24,03%, công nghiệp – TTCN, xây dựng 55,63%, thương mại, dịch vụ 20,34%. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả. 2 xã Văn lang, Kim Trung được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 32/33 xã. Công tác thu hút, mời gọi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bước đầu đạt kết quả tốt. Công tác quản lý đất đai được tăng cường chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lện, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 4,15%. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nề nếp, hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên.

     Mục tiêu năm 2018: Tổng giá trị sản xuất: 15.257,663 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 10,03%. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp, thủy sản 23,33%; Công nghiệp và XD 56,31%; Dịch vụ 20,36%; Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 86% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,4%; 100% cư dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh…

             

Đ/c Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

Đ/c Vũ Văn Hạnh-  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư

Đ/c Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện.

Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện.

Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

      Tiếp theo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách địa phương năm 2018; kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017, dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Đ/c Vũ Văn Hạnh-  Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư; Đ/c Bùi Xuân Phóng – Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 HĐND huyện và một số nội dung quan trọng khác…

      Phát biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIX, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác năm 2017. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các cấp, các ngành và nhân dân triển khai và thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban thường vụ Huyện uỷ, Đề án của UBND huyện về sản xuất nông nghiệp 2018; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống bệnh lùn sọc đen trên cây trồng. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân tích cực thực hiện tập trung tích tụ ruộng đất, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Các địa phương tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo Quyết định số 2569 của UBND tỉnh, bảo đảm các yêu cầu theo quy định khi cấp có thẩm quyền tiến hành thẩm định, công nhận lại. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch xử lý nợ đọng xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của Tỉnh, huyện. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch, phấn đấu đến hết năm 2018 toàn huyện có trên 80% số hộ gia đình sử dụng nước sạch. Tích cực triển khai Nghị quyết 118 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thị trấn Hưng Hà, thị trấn Hưng Nhân. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất phát triển công nghiệp - TTCN, thương mại dịch vụ. Hoàn thành việc quy hoạch chi tiết mở rộng cụm công nghiệp Đồng Tu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Thống Nhất; đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Nhân, cụm công nghiệp Văn Lang; hoàn thiện các hạng mục đưa nhà máy xử lý nước thải Phương La để đưa vào sử dụng. Thực hiện nghiêm túc Luật Đầu tư công, kế hoạch đầu tư công trung hạn; đổi mới cơ chế quản lý vốn đầu tư phát triển theo quy định của Chính phủ và của tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp Đề án xã hội hóa các lĩnh vực nhằm tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng thu hút các nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư để xây dựng các dự án quan trọng và cần thiết trên địa bàn. Tăng cường kỷ luật tài chính, thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước. Thực hiện điều hành ngân sách trong phạm vi nguồn thu được hưởng theo phân cấp và dự toán được giao, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả đúng qui định. Đề cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, chính quyền các xã – thị trấn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, chủ động phát hiện và ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ về nhà ở đối với người và gia đình có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội; chú trọng giải quyết việc làm gắn liền với giảm nghèo. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã hội học tập; chú trọng công tác bảo đảm an ninh trong trường học; tăng cường quản lý nhà nước về dạy thêm, học thêm, quản lý tài chính trong các trường học theo quy định. Chủ động phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh ở người; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, dược phẩm.  Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông, thực hiện Pháp lệnh 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 36 của Chính phủ nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018. Chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ở cơ sở.  Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, Chỉ thị 11 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn huyện. Duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư kiếu nại tố cáo tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền địa phương. Trọng tâm là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cấp; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về cải cách hành chính, trong đó các cơ quan hành chính nhà nước như các phòng, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cần nỗ lực phấn đấu thực sự là cơ quan phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân cũng cần phải cải cách hành chính, bảo đảm sự đồng bộ trong bộ máy chính quyền địa phương, phục vụ kịp thời cho công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến thẩm quyền của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII). Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức xã, thị trấn; sắp xếp lại cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã sau khi có quyết định phân loại đơn vị hành chính của cấp thẩm quyền. Công tác quản lý nhà nước của các cấp về mọi mặt, nhất là về tài chính, đầu tư, đất đai cần phải được tăng cường hơn nữa, thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành. Cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn và thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc thuyên chuyển vị trí làm việc của các bộ, công chức, nhất là các vị trí thường xuyên tiếp xúc và giải quyết các công việc của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao và rèn luyện đạo đức, lối sống./.

 

 Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 468 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi