UBND huyện Hưng Hà tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

     Chiều ngày 4/12, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành, liên quan dự hội nghị.

 

Hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

      Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách địa phương năm 2018; Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2017, dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và Chương trình công tác của UBND huyện năm 2018. Đại biểu đã tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo điều chỉnh những nội dung tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp – TTCN, hoạt động thương mại dịch vụ, tỷ lệ hộ nghèo….

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện cùng các ngành liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí tại hội nghị để bổ sung, chỉnh lý chính xác, nêu rõ nguyên nhân, kết quả để trình lên BTV Huyện ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí thủ trưởng các phòng ngành tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo. Rà soát lại các dự thảo báo cáo điều chỉnh về một số nội dung trong phát triển kinh tế xã hội, sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, vấn đề nước sạch, xây dựng cơ bản….

   

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

  1.  
Đọc 249 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi