Quỹ tín dụng nhân dân xã Chí Hòa hoạt động có hiệu quả

 

 Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, 7 tháng đầu năm, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chí Hòa đã có nhiều giải pháp huy động vốn và đầu tư cho vay. Tổng số thành viên 2.225, tổng nguồn vốn hoạt động 86 tỷ đồng, vốn huy động tiền gửi 77 tỷ, dư nợ cho vay 69 tỷ, trong đó, cho vay phát triển ngành nghề TTCN, kinh doanh dịch vụ 47%, cho vay sản xuất nông nghiệp 53%.
 
 
Phòng giao dịch quỹ TDND xã Chí Hòa
 
    Đạt được kết quả trên là do Quỹ tín dụng nhân dân xã Chí Hòa đã phối hợp với các đoàn thể, Đài truyền thanh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng quỹ. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, chủ động, sáng tạo trong công việc, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo, và thực hiện đầy đủ các quy định của ngành. Để bộ máy hoạt hoạt động hiệu quả, công tác kiểm tra kiểm soát được quỹ tín dụng thực hiện thường xuyên, kịp thời. Hội đồng quản trị - Ban giám đốc đã thiết lập hệ thống quản lý chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh tồn tại, ngăn ngừa rủi ro, đảm bảo hoạt động của quỹ an toàn, hiệu quả.
 
    Với phương châm “Tận tình, chu đáo”, chủ động, trong quá trình hoạt động, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chí Hòa luôn đặt lợi ích của thành viên đầu tư phát triển kinh tế, thực hiện cơ chế cho vay theo quy định của ngân hàng nhà nước, phương thức giao dịch thuận lợi. Do vậy số thành viên và dư nợ cho vay ngày một tăng. Đồng vốn cho vay được các thành viên sử dụng đúng mục đích, đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, thanh toán gốc và lãi kịp thời.
 
    Những tháng cuối năm 2014, Quỹ tín dụng nhân dân xã Chí Hòa tiếp tục đổi mới toàn diện, đa dạng các loại hình phục vụ, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phòng giao dịch, đảm bảo khả năng phục vụ, thanh toán, chi trả và đầu tư tín dụng./.
 
 
Nguyễn Hải Hưng 

Đài phát thanh Hưng Hà

 

Đọc 4606 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi