Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện Hưng Hà tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V

     Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, chuẩn bị cho kỳ họp thứ V. Sáng ngày 21/11, Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại 4 cụm xã Chí Hòa, Tân Tiến, Hùng Dũng và Dân Chủ.

     Tại cụm xã Chí Hòa, đoàn đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tiếp xúc với cử tri cụm số 2 gồm 9 xã: Chí Hòa, Minh Hòa, Độc Lập, Hồng Minh, Thái Hưng, Thái Phương, Tiến Đức, Hồng An, Minh Tân. Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đồng chí Trần Thị Vân- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, các đồng chí trong tổ HĐND huyện đã tới dự.

Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy (thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri cụm xã Chí Hòa

     Sau khi nghe đồng chí Đặng Thị Kim Cúc - Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện thay mặt đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017, cử tri nhất trí cao với những hoạt động của HĐND huyện.

Đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện giải trình ý kiến của cử tri tại kỳ họp trước

       Thay mặt, đoàn đại biểu HĐND huyện, Đồng chí Bùi Xuân Phóng- Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy giải trình ý kiến của cử tri tại kỳ họp trước.

      Tại xã Tân Tiến, Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện, Đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng- Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri 9 xã gồm: Tân Tiến, Hòa Tiến, Phúc Khánh, Liên Hiệp, Cộng Hòa, Tân Hòa, Canh Tân, Tân Lễ và TT Hưng Nhân.

Đồng chí Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện (giữa) cùng các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri cụm xã Tân Tiến

    Thay mặt đoàn Đại biểu HĐND tỉnh- HĐND Huyện, Đồng chí Lê Hồng Sơn- Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Bình; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng- Ủy viên BTV Huyện ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện thời gian qua; Nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ V HĐND tỉnh và HĐND huyện về kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017, nhiệm vụ năm 2018. Các cử tri nhất trí cao với kết quả của tỉnh, của huyện đạt được trong năm 2017. Tuy nhiên vẫn còn 1 số vấn đề cử tri đề nghị đó là: Việc đầu tư xi măng hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới; vấn đề nước máy nhân dân đồng tình hưởng ứng, song việc xã hội hóa thông qua lắp đặt đồng hồ nước mỗi công ty thu một giá, đề nghị cơ quan chức năng giám sát và thống nhất giá để khuyến khích các hộ sử dụng nước máy; 1 số hộ kinh doanh còn chây ỳ nộp chậm thuế, nhiều khu dân cư vi phạm môi trường; tình trạng lấn chiếm đất đai còn xảy ra đề nghị cấp trên sớm xử lý.

Đồng chí Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện tiếp thu ý kiến cử tri

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng- Ủy viên BTV Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện Hưng Hà năm 2017, chương trình kỳ họp thứ V HĐND huyện khóa 2016-2021.

     Sau các ý kiến của cử tri, Đồng chí Trần Trung Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện, đại biểu HĐND tỉnh- HĐND huyện đã tiếp thu ý kiến và giải trình 1 số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền và trả lời cử tri trong lần tiếp xúc lần sau.

     Tại Hội trường UBND xã Hùng Dũng, đoàn đại biểu HĐND tỉnh, HĐND  huyện gồm: Ông Nguyễn Minh Hồng- Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình; Bà Trần Thị Ngọc Bích- Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Hương Sen; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đồng chí Nguyễn Văn Trường- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp xúc với cử tri cụm số 3 thuộc 8 xã- thị trấn: xã Hùng Dũng, Kim Trung, Minh Khai, Hồng Lĩnh, Văn Lang, Đoan Hùng, Thống Nhất và Thị trấn Hưng Hà.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện (thứ nhất từ phải sang) cùng các đồng chí đại biểu HĐND huyện dự hội nghị tiếp xúc cử tri cụm xã Hùng Dũng

     Sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ V, HĐND tỉnh khóa XVI, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ V, HĐND huyện khóa XIX. Đại diện cử tri một số xã trong cụm đã tham gia ý kiến tập trung vào các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ giống lúa vụ xuân năm 2018, Hỗ trợ kinh phí, xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn, mương máng...Chế độ, chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng. Vấn đề về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và nước sạch nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện tiếp thu ý kiến cử tri

     Thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, một số ý kiến khác trình cấp trên xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

     Tại cụm xã Dân Chủ, Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện – Đại biểu HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện Ủy – Đại biểu HĐND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện thuộc tổ số 4 đã tiếp xúc với cử tri 9 xã: Chi Lăng, Hòa Bình, Đông Đô, Tây Đô, Điệp Nông, Văn Cẩm, Duyên Hải, Dân Chủ, Bắc Sơn.

Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Đại biểu HĐND huyện (giữa); Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện (phải), cùng các đại biểu HĐND huyện dự tiếp xúc cử tri cụm xã Dân Chủ

     Sau khi nghe đại diện đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, một số cử tri đã phát biểu ý kiến, đề nghị huyện đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi, tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp; tháo gỡ khó khăn trong giải tỏa hành lang an toàn giao thông và hành lang công trình thủy lợi; giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng; tu sửa tuyến đường liên xã Văn Cẩm – Đông Đô – Bắc Sơn đã xuống cấp; có biện pháp xử lý đối với những hộ có gia trại – trang trại chăn nuôi xả thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện để nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch,….

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Đại biểu HĐND huyện tiếp thu ý kiến cử tri

      Thay mặt đoàn đại biểu HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tổ chức Huyện Ủy – Đại biểu HĐND huyện đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền, những vấn đề còn lại sẽ tiếp thu, trình HĐND huyện kỳ họp tới./.

Nhóm Phóng viên

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 352 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi