UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017

      Chiều ngày 27/10, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; Thành viên UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành trực thuộc UBND huyện dự hội nghị.

 

Hội nghị quán triệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017

     10 tháng qua, dưới sự điều hành chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, các phòng, ngành đã căn cứ chức năng nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu, kịp thời cập nhật, xử lý thông tin văn bản, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đảm bảo an sinh xã hội. Cán bộ, công chức viên chức, người lao động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin báo cáo được thực hiện thường xuyên. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

 

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị.

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Các phòng, ngành UBND huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát chương trình công tác, khắc phục khó khăn, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2017. Nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ. Chấp hành nội quy, quy định của cơ quan đơn vị. Duy trì chế độ trực, giao ban, báo cáo thông tin tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Chủ động chỉ ra những thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện những giải pháp chỉ đạo cụ thể đối với từng ngành chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2017./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 676 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi