Print trang này

UBND huyện triển khai Nghị quyết 1211 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 83 về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện.

     Sáng ngày 20/10, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Kế hoạch số 83 của UBND huyện về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện. Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, Đ/c Nguyễn Nhật Vinh – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí thủ trưởng phòng, ban ngành liên quan của huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn dự hội nghị.

UBND huyện triển khai công tác rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện.

 Tại hội nghị, lãnh đạo phòng nội vụ huyện đã triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Kế hoạch số 83 của UBND huyện, các văn bản, hướng dẫn về việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện.Theo Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp để làm căn cứ xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội, góp phần đảm bảo sự ổn định của đơn vị hành chính các cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng tổ chức bộ máy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan chuyên môn và bố trí số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã phù hợp với từng đơn vị hành chính.

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

     Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trong huyện phải được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo chính xác, thống nhất, khách quan, trung thực, đúng pháp luật, yêu cầu, tiến độ của kế hoạch, các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện tập trung hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện đúng các quy định, văn bản của tỉnh về phân loại đơn vị hành chính các cấp. Các xã, thị trấn hoàn thành việc triển khai Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ quốc hội, Kế hoạch số 83 của UBND huyện đến các thôn, làng xong trước ngày 30/10/2017./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 982 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

mới nhất từ Hungha.gov.vn