Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến về một số nhiệm vụ chính trị quan trọng

     Sáng ngày 9/6, Thường trực Huyện ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm tra, dự thảo thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và công tác Đảng viên, cùng một số nội dung quan trọng khác. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện, Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự hội nghị.

 Hội nghị BTV Huyện ủy thảo luận cho ý kiến một số nội dung quan trọng ngày 9 tháng 6

          Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 218 của ban chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo thiết thực hiệu quả, chú trọng tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của đại bộ phận cán bộ, Đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác giáo dục, phát huy truyền thống, xây dựng nếp sống văn hóa mới. Đồng thời, cụ thể hóa Nghị quyết gắn  với phong trào thi đua yêu nước “Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo sự lan tỏa rộng lớn thành sức mạnh tổng hợp, là động lực tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương trọng tâm là xây dựng nông thôn mới. Ngành giáo dục đã cụ thể hóa Nghị quyết 218 thông qua việc tích hợp liên môn trong giảng dạy các môn khoa học xã hội để giáo dục truyền thống , giữ gìn, bảo tồn những giá trị truyền thống văn hóa lịch sử…Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã triển khai, quán triệt Nghị quyết với nhiều hình thức phù hợp vận động đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng tham gia đạt hiệu quả thiết thực. Do đó, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 218 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “giáo dục, phát huy truyền thống; xây dựng nếp sống văn hóa mới cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân Hưng Hà, giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo” đã có những khởi sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống xã hội, bước đầu hình thành nếp sống văn hóa mới; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân…Để việc thực hiện Nghị quyết 218 đạt kết quả cao hơn, sâu rộng hơn, BTV Huyện ủy đã tổ chức các đoàn kiểm tra tại 16 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và 2 chi bộ văn hóa - thông tin và giáo dục  - đào tạo huyện; qua kiểm tra các Đảng bộ, Chi bộ đã thực hiện tốt công tác triển khai, thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch, nội dung yêu cầu đã đề ra.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

      Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo đoàn kiểm tra Nghị quyết 218 tiếp thu các ý kiến tham gia của các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy để hoàn thiện báo cáo kiểm tra, kết luận về công tác kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết 218, có số liệu minh họa chứng minh hoàn chỉnh trước ngày 15/6. Về công tác tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Ban bí thư Trung ương Đảng, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu Ban tổ chức, ban Tuyên giáo Huyện ủy chuẩn bị các văn bản, báo cáo Tổng kết, Sơ kết ; tham luận, rà soát đảm bảo công tác khen thưởng đúng quy trình, quy định./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 425 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi