Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy Thị trấn Hưng Nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 118 của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

     Sáng ngày 24/3, Thường trực Huyện ủy Hưng Hà làm việc với Đảng ủy Thị trấn Hưng Nhân về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016, kết quả triển khai thực hiện Nghị Quyết số 118 của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thủ trưởng một số phòng, ban, ngành của huyện đã tới dự.

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy Thị trấn Hưng Nhân

     Năm 2016, Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Hưng Nhân đã khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 388 tỷ 274 triệu đồng, tăng trưởng kinh tế đạt 8,75%. Công tác quản lý đất đai, tài chính ngân sách thực hiện nghiêm túc. Sự nghiệp văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đảm bảo. Thực hiện Nghị quyết số 118 của BTV Huyện ủy về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị giai đoạn 2016 - 2020 và đến năm 2025, Thị trấn Hưng Nhân đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, con em xa quê và nhân dân đóng góp, tạo nguồn lực nâng cấp, làm mới một số tuyến đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Các đoàn thể hoạt động nề nếp, tạo sự đồng thuận của nhân dân về xây dựng đô thị văn minh. Năm 2017, Thị trấn Hưng Nhân phấn đấu giá trị sản xuất 423 tỷ 218 triệu đồng, tăng trưởng kinh tế 9%.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

     Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Hưng Nhân đạt được trong năm qua, đồng thời nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đồng chí Bí Thư Huyện ủy yêu cầu Thị trấn Hưng Nhân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 118 của BTV Huyện ủy; huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nhân dân. Huy động sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó phát huy sức mạnh toàn dân trong xây dựng đô thị văn minh. Xây dựng kế hoạch cụ thể, mang tính chiến lược trong đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; xây dựng quy chế quản lý đô thị, xây dựng đề án đặt tên phố, đánh số nhà. Tập trung thực hiện những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trước mắt tập trung giải phóng mặt bằng, giải tỏa hàng lang ATGT; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh chương trình hành động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 118./.

Nguyễn Tuyết – Cao Mừng

Đài TT-TH Hưng Hà

Đọc 671 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi