Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà thống nhất một số nội dung quan trọng về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Chiều ngày 15/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị nghe và tham gia ý kiến, thống nhất đánh giá kết quả phát triển kinh tế, xã hội năm 2016, phương hướng, mục tiêu năm 2017. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND – lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các phòng ngành liên quan của huyện dự hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà thống nhất một số nội dung quan trọng về mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2017

Năm 2016, tình hình kinh tế, xã hội của huyện đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, ước tính tổng giá trị sản xuất tăng 9,62% so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp – TTCN và xây dựng; thương mại dịch vụ đều tăng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 25,03%, công nghiệp – TTCN, xây dựng 54,82%, thương mại, dịch vụ 20,15%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo nâng cao các tiêu chí. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường; công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện kịp thời, đúng luật. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi, công tác phát thanh, truyền thanh có nhiều tiến bộ; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, các chế độ chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và đối tượng chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông, quân sự quốc phòng địa phương được củng cố. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả.

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các ngành của huyện tiếp tục tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu năm 2017 đảm bảo sự thống nhất và chính xác về số liệu để chuẩn bị trình kỳ họp HĐND huyện trong thời gian tới./.

Cao Mừng

Đài phát thanh – truyền thanh Hưng Hà

Đọc 874 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi