UBND huyện Hưng Hà họp các phòng, ngành thống nhất một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng ngày 7/12, UBND huyện đã tổ chức hội nghị nghe và tham gia đóng góp vào dự thảo phát triển kinh tế xã hội năm 2016, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện dự hội nghị.

UBND huyện họp lấy ý kiến đóng góp của các phòng, ngành vào dự thảo phát triển kinh tế, xã hội năm 2016,
mục tiêu, phương hướng năm 2017

Năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, ước tính tổng giá trị sản xuất tăng 9,19% so với năm 2015. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp – TTCN và xây dựng; thương mại dịch vụ đều tăng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản 25,03%, công nghiệp – TTCN, xây dựng 54,82%, thương mại, dịch vụ 20,15%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo nâng cao các tiêu chí. Công tác quản lý đất đai, môi trường được tăng cường; công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện kịp thời, đúng luật. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi, công tác phát thanh, truyền thanh có nhiều tiến bộ; kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác giáo dục, đào tạo, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, các chế độ chính sách đối với người, gia đình có công với cách mạng và đối tượng chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông, quân sự quốc phòng địa phương được củng cố. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện nghiêm túc, nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả.

Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

          Phát biểu kết luận hội nghị. Đ/c Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cấp, các ngành của huyện tiếp tục tham gia đóng góp các ý kiến vào dự thảo báo cáo phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu năm 2017 đảm bảo sự thống nhất và chính xác về số liệu để UBND huyện trình HĐND huyện trong kỳ họp tới./.

Cao Mừng

Đài truyền thanh – truyền hình Hưng Hà

Đọc 956 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Tin tổng hợp

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi