Tin tổng hợp
Trong những ngày này, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), các cấp Hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã…
     Sáng ngày 26/7, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức là thương binh, con liệt sỹ nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ. Đ/c…
      Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Hưng Hà đã đóng góp vượt sức người, sức của cho tiền tuyến. Toàn huyện có trên 60 nghìn người nhập ngũ…
Là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến Huyện Hưng Hà  đã có những đóng góp to lớn về sức người, sức của cho các cuộc…
Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong hệ…
Page 10 of 119

QUẢNG CÁO

khoan cat be tong ha noi