Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 23:23

      Ngày 26/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức Hội nghị kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đồng chí  Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy dự hội nghị…

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ năm 2018

 Các đại biểu dự hội nghị

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018

      Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kết luận của cấp trên, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của tập thể. Đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hoạt động của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. nông, lâm nghiệp, Thủy sản giảm còn 21,33%, công nghiệp, xây dựng tăng lên 58,93%, thương mại dịch vụ 19,23%. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chương trình nông thôn mới và đô thị văn minh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao các tiêu chí, xã Bắc Sơn hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2018. Chỉ đạo 2 thị trấn và các ngành điều chỉnh quy hoạch chung, chỉnh trang đô thị, xây dựng đề án đặt tên đường, tên phố. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nghiêm túc phê bình và tự phê bình, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở, tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí Thư Huyện ủy với nhân dân tại xã Minh Khai và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo quy định.

      Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới hoạt động của HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Gắn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, xây dựng đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt sâu sắc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy định, quy chế làm việc. Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.Ban Thường vụ Huyện ủy đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục. Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy đã có những ý kiến đóng góp vào báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ. Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 của tập thể và cá nhân điễn ra trong 2 ngày 26 và 27/12./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 23:13

 Ngày 26/12, Hội đồng nhân dân Thị trấn Hưng Hà họp kỳ thứ 7, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 Đoàn chủ tọa kỳ họp.

 Đại biểu HĐND thị trấn Hưng Hà dự kỳ họp

Ông Nguyễn Hữu Huân – Chủ tịch UBND thị trấn Hưng Hà báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018

          Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chung sức đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân nên, kinh tế, xã hội của thị trấn Hưng Hà duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất 501 tỷ đồng. Trong đó giá trị nông nghiệp, thủy sản gần 45 tỷ đồng, công nghiệp, TTCN 260 tỷ đồng, thương mkaij dịch vụ 195 tỷ đồng. Đời sống nhân dân ngày một nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hoạt động của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội hiệu quả theo hướng gần dân, sát dân.  Năm 2019, thị trấn Hưng hà phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,76%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4 %, giữ vững danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh

       Cũng tại kỳ họp thứ 7 HĐND thị trấn Hưng Hà đã thông qua các tờ trình, chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ tư, 26 Tháng 12 2018 23:07

          Sáng ngày 26/12, xã Tân lễ phối hợp với Viện nghiên cứu ngô TW, Cty CP giống cây trồng Nha Hồ tổ chức hội nghị đầu bờ giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999.

        Giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999 là giống ngô mới, dễ trồng, chăm sóc ít và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Phạm vi thích ứng rộng với thời gian sinh trưởng 95 – 105 ngày tùy theo thời vụ. Vụ đông năm 2018, HTXDV nông nghiệp xã Tân Lễ phối hợp với Viện nghiên cứu ngô TW, Cty CP giống cây trồng Nha Hồ quy hoạch xây dựng mô hình trồng khảo nghiệm giống ngô Thịnh Vượng 9999 trên diện tích 1 ha tại thôn Phú Hà với 10 hộ gia đình tham gia. Viện nghiên cứu ngô TW hỗ trợ 500 nghìn đồng/sào bao gồm: giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Sau 3 tháng trồng và chăm sóc, cây ngô cho thu hoạch, năng suất dự kiến 320kg/sào.

 

Các đại biểu tham quan mô hình Giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999

         Thời gian tới, xã Tân Lễ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ thuật gieo trồng và chăm sóc giống ngô lai đơn Thịnh Vượng 9999. Vận động nhân dân đưa vào gieo trồng trong những vụ sản xuất tiếp theo./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ ba, 25 Tháng 12 2018 16:52

         Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Bắc Sơn đã vượt qua khó khăn, đồng thuận góp công, góp của xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chỉnh trang khu dân cư. Để đánh giá việc triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Chiều ngày 25/12, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh; Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tới dự hội nghị…..

 Các đại biểu dự thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 tại xã Bắc Sơn.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới của tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

 Đồng chí Trần Xuân Đôn – Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn trình bày báo cáo tóm tắt kết quả quá trình xây dựng nông thôn mới

          Bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với nhiều khó khăn, thách thức về cơ sở vật chất, hạ tầng, đặc biệt thu nhập của người dân còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều; số lao động chưa có việc làm và chưa có trình độ còn cao; đường giao thông được cứng hóa và bê tông hóa còn ít. Nhưng đến nay, về xã Bắc Sơn đã có diện mạo mới. Điện đường, trường trạm khang trang, những con đường bê tông thẳng tắp nối dài những đường làng, ngõ xóm những ngôi nhà cao tàng mọc lên san sát thể hiện cuộc sống người dân nơi đây sung túc hơn, khấm khá hơn. Càng khẳng định chủ trương xây dựng nông thôn mới là của dân, do dân và và dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân

         Đến nay, xã Bắc Sơn đã xây dựng hoàn thành 2,3km đường giao thông trục xã; 5,5km đường trục thôn; 9,1km đường nhánh cấp I của đường giao thông trục thôn; đường ngõ xóm được cứng hóa mặt đường 100%; toàn bộ hệ thống đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa. Nhà văn hóa khu trung tâm xã, các thôn làng, sân vận động được xây dựng khang trang. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng các công trình thiết yếu trên 46 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên trên 13,4 tỷ đồng, ngân sach xã 12,9 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Cùng với xây dựng hạ tầng giao thông, các lĩnh vực khác cũng đạt được kết quả tốt trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 5/5 thôn có nhà văn hóa; 80% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa; gần 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/năm...

          Qua kiểm tra thực tế ở cơ sở, Đoàn thẩm định tỉnh Thái Bình đã đánh giá xã Bắc Sơn hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới, đề nghị UBND tỉnh Thái Bình công nhận xã Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018./.

 Trương mầm non xã Bắc Sơn

 Đường giao thông nông thôn mới xã Bắc Sơn

Nguyễn Thuần

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Chủ nhật, 23 Tháng 12 2018 16:55

      Chiều ngày 22/12, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn và việc giải phóng mặt bằng tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu La Tiến.

       Với quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2018. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn huyện Hưng Hà đã có nhiều nỗ lực bằng nhiều giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Đến nay, xã Bắc Sơn đã cơ bản hoàn thành được 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Để được xét công nhận xã Đạt chuận nông thôn mới trong năm 2018 xã Bắc Sơn hiện đang tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rà soát tổng thể các tiêu chí nông thôn mới để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

 

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại xã Bắc Sơn

        Qua đi kiểm tra, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Bắc Sơn chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, chính trị xã hội, các thôn, làng huy động, hội viên, đoàn viên và nhân dân tập trung làm tốt việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các tuyến đường, đảm bảo phong quang, sạch đẹp, đồng thời tổ chức treo cờ tổ quốc tại gia đình, trang trí cờ hoa trên các tuyến đường tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Đối với các công trình xây dựng thuộc tiêu chí nông thôn mới cần khẩn trương hoàn thiện xong trước khi đón đoàn thẩm  định nông thôn mới về xã. Tập trung rà soát tổng thể các tiêu chí nông thôn mới để kịp thời chấn chỉnh, bổ sung hoàn thiện, phối hợp với phòng, ngành chuyên môn của huyện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác thẩm định nông thôn mới ở địa phương.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xã Điệp Nông.

      Kiểm tra việc giải phóng mặt bằng tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu La Tiến, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương sự đồng thuận của các hộ dân ở xã Điệp nông và các địa phương trong diện giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Điệp nông và các địa phương thuộc dự án tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc bàn giao mặt bằng, đối với các hộ đã nhận tiền hỗ trợ, đền bù cần khẩn trương tháo rỡ các công trình xây dựng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

Chủ nhật, 23 Tháng 12 2018 16:46

         Sáng ngày 23/12, Bảo việt Nhân thọ Thái Bình ra mắt sản phẩm mới trọn đời yêu thương tại huyện Hưng Hà.

Bảo việt nhân thọ giới thiệu sản phẩm mới trọng đời yêu thương tại huyện Hưng Hà

 Đông đảo khách hàng đã đến tham gia ngay từ ngay đầu ra mắt

       Trọn đời yêu thương là gói sản phẩm có tính ưu việt, giải pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình trong cùng một hợp đồng duy nhất. Đối tượng khách hàng được thiết kế đặc biệt cho khách hàng đã có gia đình. Độ tuổi tham gia từ 0 đến 65 tuổi. Thời hạn đóng phí 10, 15, 20 năm. Khách hàng có thể linh hoạt trong 2 gói chăm sóc sức khỏe vàng hoặc kim cương. Quyền lợi theo gói vàng chi trả theo 11 trường hợp; quyền lợi theo gói kim cương chi trả theo 18 trường hợp: Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, tai nạn toàn diện, chăm sóc y tế, miễn phí do mắc bệnh lý nghiêm trọng. Miễn nộp phí bảo hiểm trong trường hợp tử vong sau thời gian, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

      Bảo việt nhân thọ là thành viên của tập đoàn  Bảo việt. Với vốn điều lệ 3000 tỷ đồng, hơn 14 triệu lượt khách hàng và đã có hơn 1,2 triệu khách hàng được chi trả quyền lợi bảo hiểm và đáo hạn, hơn 35.000 tỷ đồng được chi trả cho khách hàng./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Chủ nhật, 23 Tháng 12 2018 16:26

       Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018. Sáng ngày 23/12/2018, Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cùng lãnh đạo 1 số ban ngành, đoàn thể của tỉnh, của huyện... đã đi thăm, chúc mừng các linh mục, xứ họ đạo trên địa bàn huyện Hưng Hà nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2018 và chào đón năm mới 2019

 Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm

 Đ/c Nguyễn Hồng Chuyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm và chúc mừng Giáo xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm và chúc mừng Giáo xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng

 Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh, lãnh đạo huyện cùng thủ trưởng một số phòng ban, ngành của tỉnh, của huyện thăm, chúc mừng các linh mục, xứ họ đạo trên địa bàn huyện Hưng Hà

      Với phương châm: "Phụng đạo, yêu nước", những năm qua, giáo dân Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm không chỉ thực hiện nghiêm giáo luật mà còn tự giác chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết cùng nhân dân địa phương xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Các phong trào, ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tai tệ nạn xã hội luôn được bà con giáo dân tích cực hưởng ứng… Mỗi năm giáo xứ có trên 90% gia đình giáo dân đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".

     Giáo xứ Phú Giáo, thôn Nhân Phú, xã Hùng Dũng hiện có hơn 1300 giáo dân.  Phát huy tinh thần "kính Chúa, yêu nước", sống “tốt đời, đẹp đạo”, những năm qua, Ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ luôn động viên bà con đổi mới cách nghĩ, cách làm, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây con giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất; tập trung phát triển kinh tế theo mô hình trang trại tổng hợp, kinh doanh, dịch vụ…. Do đó, số hộ có mức sống giàu, khá, trung bình đạt 97%. Từ năm 1998 đến nay, Giáo xứ liên tục đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”.

     Tại các điểm đến thăm, Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã gửi lời thăm hỏi, động viên và lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến toàn thể giáo dân các xứ giáo. Đồng thời mong muốn thời gian tới, bà con giáo dân sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng cùng với chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

 Giáo xứ Mỹ Đình, xã Văn Cẩm

 Giác xứ Phú Giáo, xã Hùng Dũng

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

 

 

Thứ bảy, 22 Tháng 12 2018 21:36

       Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ dịp Lễ Noel và Tết dương lịch 2019. Công an huyện Hưng Hà đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức của nhân dân. Phân công cán bộ bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý kịp thời những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, đã triệt phá thành công nhiều vụ việc trộm cắp, chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy.

 Đối tượng Nguyễn Văn Nam tại cơ quan cảnh sát điều tra.

 Công an huyện xét hỏi hành vi phạm tội của đối tượng Phạm Huy Hoàng.

       Điển hình: Hồi 18h ngày 15/12, tại quán nước của anh Trần Văn Quỳnh, ở thôn Tam Đường, xã Tiến Đức, Tổ công tác Công an huyện bắt quả tang Phạm Huy Hoàng, sinh năm 2.000, hộ khẩu thường trú thôn Nhật Tảo, xã Tiến Đức có hành vi bán trái phép 2 túi ma túy đá, khối lượng 0,0578 gam cho 1 nam thanh niên. Quá trình điều tra mở rộng, Phạm Huy Hoàng khai nhận số ma túy đá trên  mua của Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2001, trú tại thôn Hú, xã Hòa Tiến. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện đã triệu tập đối tượng Nguyễn Văn Nam đến làm việc. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, đối tượng Nguyễn Văn Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện Công an huyện đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

 Đối tượng Nguyễn Văn Lương cùng phương tiện để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

      Vụ tiếp theo, ông Đặng Văn Quang, sinh năm 1967, trú tại thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông làm nghề buôn cá, khi phát hiện có người ở nơi khác đến địa bàn xã mua cá với giá cao hơn. Do vậy, trưa ngày 2/11 ông Quang đã nhờ Bùi Đăng An, sinh năm 1978, trú tại thôn Ái Quốc, xã Điệp Nông; Nguyễn Văn Lương, sinh năm 1986, trú tại thôn Hòa, xã Hòa Tiến đe dọa để những người mua cá không đến nữa; An và Lượng đã nhận lời và rủ thêm Nguyễn Duy Bắc, trú tại thôn Nhân Xá, xã Thái Phương; Trần Văn Hùng, trú tại thôn Hòa, xã Hòa Tiến; Nguyễn Văn Kỳ, trú tại thôn An Nhân, xã Tân Tiến đi tới đoạn đường đê thuộc thôn Ái Quốc, xã Điệp Nông chờ sẵn ở đó, khi những người đi mua cá về qua, nhóm đối tượng đã chặn đầu xe. Tại đây các đối tượng yêu cầu những người mua cá phải gọi người môi giới là anh Phạm Văn Hiệu, sinh năm 1975, trú tại xã Quỳnh Lưu, huyện Quỳnh Phụ đến gặp chúng. Khi gặp được anh Hiệu thì Lương đã đánh, rút dao đe dọa và yêu cầu anh Hiệu phải đưa cho 10 triệu đồng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện, Nguyễn Văn Lương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận đã chiếm đoạt số tiền 8 triệu đồng của anh Hiệu. Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ viêc  theo quy định của pháp luật./.

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà