Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 17:09

      Sáng ngày 8/10/2019, Đoàn công tác của tỉnh do Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Hưng Hà về tình hình xả thải của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và việc đầu tư xây dựng, vận hành nhà máy xử lý nước thải tại cụm công nghiệp và làng nghề Phương La, xã Thái Phương. Dự cuộc họp còn có Đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan của tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Huyện ủy, Lãnh đạo HĐND -  UBND huyện; cùng thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên quan của huyện....

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đ/c Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

      Trên địa bàn xã Thái Phương có 102 doanh nghiệp và cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp xã Thái Phương, và làng nghề Phương La. Trong đó có một số doanh nghiệp, tổ hợp sản xuất, hộ gia đình hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm xả nước thải trực tiếp ra sông Đồng Buộm, sông Tân Việt, sông Bút Mực, gây ô nhiễm môi trường và bức xúc trong nhân dân. Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chỉ đạo niêm phong toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với 06 doanh nghiệp; UBND huyện kiểm tra, giám sát việc chấp hành niêm phong máy móc thiết bị nấu, giặt, tẩy nhuộm đối với các tổ chức, hộ gia đình nấu, giặt, tẩy nhuộm tại xã Thái Phương; song một số doanh nghiệp và hộ gia đình vẫn lén lút hoạt động nấu, giặt, tẩy nhuộm vào ban đêm và vẫn xả nước thải ra môi trường. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, UBND huyện đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh có các biện pháp xử lý mạnh hơn, triệt để hơn; kiện toàn hồ sơ vi phạm các doanh nghiệp, hộ gia đình tại Cụm công nghiệp và Làng nghề Phương La. UBND huyện xây dựng phương án xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. Về việc đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy xử lý nước thải, dự án đã hoàn thành và đã cho các doanh nghiệp đấu nối để vận hành thử nghiệm. Tuy nhiên, kết quả phân tích mẫu nước thải có một số chỉ tiêu cơ bản chưa đạt yêu cầu so với thông số đầu vào của dự án.

      Tại cuộc họp, các đại biểu phát biểu ý kiến tập trung vào việc vận hành nhà máy xử lý nước thải tại xã Thái Phương, các phương án xử lý nước thải. Phát biểu kết luận cuộc họp, Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định cần tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các gia đình ổn định, phát triển sản xuất; giữ nguyên số các doanh nghiệp và hộ gia đình đang sản xuất, không tiếp tục mở rộng số lượng các hộ gia đình, doanh nghiệp trên địa bàn. Nâng cấp công suất nhà máy xử lý nước thải. Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thứ cấp và hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Tiếp tục đóng cửa các cơ sở vi phạm về môi trường; xử lý triệt để các vi phạm theo quy định của pháp luật. Nghiên cứu vận hành nhà máy xử lý nước thải; xây dựng quy chế hoạt động, quản lý vận hành. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện xử lý ô nhiễm nước sông khu vực xã Thái Phương. UBND tỉnh cũng thống nhất thực hiện mô hình quản lý vận hành dự án bằng hình thức xã hội hóa mà huyện Hưng Hà đề xuất.

 

Nguyễn Tuyết

Đài TT-TH Hưng Hà

Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 16:58

      Ngày 8/10, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận và thống nhất một số nội dung: Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm. Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.  Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, thủ trưởng phòng, ban, ngành liên quan dự hội nghị…..

 Toàn cảnh hội nghị

     9 tháng đầu năm tình hình kinh tế, xã hội huyện đạt được những kết quả quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất tăng 11,02% so với cùng kỳ.. Trong đó sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 17,68%, thương mại dịch vụ tăng 7,16%.  Huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo xã Hồng An, Hồng Minh hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã Tiến Đức, Liên Hiệp rà soát các tiêu chí nông thôn mơi theo Quyết định 09 của UBND tỉnh. Công tác quản lý tài chính, ngân sách đạt được kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện gần 937 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, sự nghiệp giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được nâng lên.

 Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tổ trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI

         Về Nội dung Dự thảo lần 2 báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI (Nhiệm kỳ 2020 – 2025). Đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đánh giá tổng quát, nguyên nhân và kinh nghiệm và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến: Phát triển nông nghiệp, nuôi cá lồng trên sông, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, xây dựng nông thôn mới nâng cao, thu chi ngân sách; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các dự án đầu tư, quân sự quốc phòng địa phương, quản lý thu chi trong các trường học, chất lượng giáo dục, vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức,…

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu tham gia các ý kiến về các chỉ tiêu đại hội, cập nhật số liệu đảm bảo tính thời sự, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh tại 2 thị trấn…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

 Đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

       Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để hoàn thành các nhiệm vụ những tháng cuối năm. Về mục tiêu những tháng cuối năm đồng chí nhấn mạnh: Chủ động phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, thận trọng trong tái đàn. Về xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu cần rà soát các địa phương để xây dựng lộ trình cụ thể, ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo xã Hồng Minh, Hồng An về đích nông thôn mới nâng cao. Sản xuất CN - TTCN tháo gỡ khó khăn ccho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đôn đốc chỉ đạo các địa phương thanh toán nợ xây dựng cơ bản, quyết toán những công trình giải phóng mặt bằng. Rà soát, thu hút đầu tư, kiên quyết loại bỏ những dự án chậm tiến độ. Quy hoạch chung 2 thị trấn. Trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, ngăn chặn xây dựng trái phép gây hệ lụy. Thực hiện đấu giá đất cần rà soát lại giá sàn, quản lý chặt quy trình, thủ tục trước khi đấu giá, minh bạch trong đấu giá đất.

       Về công tác văn hóa xã hội: Hoàn thành việc đặt tên đường, tên phố, đánh số nhà. Chỉ đạo thị trấn Hưng Hà trích kinh phí để chỉnh trang đô thị. Quản lý chặt chẽ các khoản thu chi trong trường học. Duy trì nề nếp tiếp công dân. Lĩnh vực quốc phòng an ninh: cần có kế hoạch kỷ niệm 70 năm ngày quốc phòng toàn dân, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo an ninh trật tự. Tăng cường kỷ cương kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, chấn chỉnh xử lý nghiêm những trường hop vi phạm luật công chức, viên chức. Với những ý kiến tham gia tại hội nghị lãnh đạo UBND huyện, phòng ngành liên quan bổ sung vào báo cáo.

      Về dự thảo lần 2 báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy ghi nhân, đánh giá cao tinh thần làm việc của các thành viên tổ giúp việc Tiểu Ban văn kiện Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí  cũng thống nhất về kết cấu, tiếp tục lược bỏ những số liệu không cần thiết. Cần rà soát những nghị quyết đã ban hành để đưa vào những phần phù hợp. Thống nhất về số liệu, và so sánh chỉ tiêu đại hội, đánh giá một số điểm sáng đối với từng lĩnh vực. Đề nghị các tiểu ban đưa ra những định hướng cho từng ngành, chuẩn bị lại báo cáo trình Thường trực Huyện ủy./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Thứ ba, 08 Tháng 10 2019 14:14

Chiều  ngày 7/10,Thường trực Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy xã Minh Hòa về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo UBND huyện; Thủ trưởng 1 số phòng, ban, ngành  đoàn thể của huyện cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể xã Minh Hòa dự buổi làm việc…

Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Minh Hòa

          Từ đầu nhiệm kỳ đên nay, Đảng ủy xã Minh Hòa đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định về Quốc phòng, An ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 11,09%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 30,02%; Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 28,23%; Thương mại - dịch vụ 41,49%. Về xây dựng nông thôn mới: Ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2015, xã Minh Hòa đã xây dựng kế hoạch, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện các tiểu mục, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đã tiếp nhận của tỉnh 1.400 tấn xi măng để nâng cấp 972 m đường trục thôn, 980m kênh mương… Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng, xã Minh Hòa đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, khóa 12; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và các quy định, quy chế về công tác cán bộ, nêu gương tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã Minh Hòa đã kết nạp 30 đảng viên mới. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên củng cố kiện toàn công tác tổ chức từ xã đến thôn, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

     Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Minh Hòa đã xây dựng văn kiện phục vụ đại hội, thành lập các tiểu ban chuẩn bị phục vụ đại hội để xây dựng dự thảo báo cáo. Đã tiến hành rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự trên cơ sở quy hoạch để bố trí sắp xếp cho phù hợp với các chức danh, cơ cấu theo quy định.

     Tại buổi làm việc, xã Minh Hòa đã đề xuất một số kiến nghị đối với huyện về việc: Tiếp tục tạo điều kiện giải quyết đất xen kẹt theo Nghị quyết 104 để có kinh phí thanh toán nợ xây dựng. Đề nghị các phòng ngành của huyện giúp địa phương giải quyết dứt điểm đơn đề nghị của bà Trần Thị Hoa có liên quan đến đất đai đã quy hoạch… Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung vào báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời khái quát nhũng lợi thế, chỉ rõ tồn tại hạn chế, giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.

 Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc.

      Phát biểu tại hội nghị, Đ/c Nguyễn Trọng Lộ -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới, việc quy hoạch đấu giá đất để giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản của xã Minh Hòa. Đồng thời đề nghị xã Minh Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm rõ hơn nữa tình hình phát triển kinh tế, xã hội, thương mại, dịch vụ ở địa phương. Rà soát lại các chỉ tiêu, xây dựng giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đại hội 2015 – 2020 đã đề ra. Siết chặt kỷ cương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo cấp xã. Quyết toán khối lượng công trình xây dựng trên địa bàn xã một cách rõ ràng, minh bạch. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự đảm bảo cơ cấu, chất lượng phục vụ đại hội Đảng bộ xã và các Chi bộ theo đúng trình tự, quy định.

 Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã tiếp thu những kiến nghị của lãnh đạo xã Minh Hòa tại Hội nghị, đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy - UBND xã Minh Hòa đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đ/c Bí thư Huyện ủy yêu cầu xã Minh Hòa: tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh, huyện về tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025. Chuẩn bị dự thảo báo cáo, rà soát, xây dựng kế hoạch cho tổ chức Đại hội chi bộ các thôn, làng. Tiếp thu các ý kiến của trưởng các phòng, ngành của huyện để hoàn thiện báo cáo. Củng cố, kiện toàn các tiểu ban đã xây dựng. Rà soát nguồn nhân sự đảm bảo chất lượng, cơ cấu phục vụ đại hội. Tập trung giải tỏa, chống tái lấn chiếm vi phạm hành lang an toàn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh. Tập trung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Lãnh đạo, chỉ đạo đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương..../.

 

Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ hai, 07 Tháng 10 2019 09:34

      Tính đến ngày 6/10, xã Điệp Nông đã gieo trồng được 305 ha cây màu vụ đông, cây trồng chủ lực như ngô ngọt, rau màu, kê. Trong đó, thôn Ngũ Đông đã gieo trồng được 45 ha.

      Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây màu vụ đông; xã Điệp Nông đã phát động ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia. HTX dịch vụ nông nghiệp giao định mức khối lượng, số tuyến kênh mương cho các thôn làng. Hưởng ứng ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng do xã phát động, ngày 6/10, thôn Ngũ Đông đã huy động gần 200 cán bộ, đảng viên, nhân dân ra quân làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột.

      Để đợt ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng đạt kết quả cao, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông đã động viên khen thưởng các thôn hoàn thành tốt kế hoạch làm thủy lợi. Đồng thời, trích quỹ phát triển sản xuất thu mua 5.000 đồng/ 1con chuột. Do đó, đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi giữa các thôn làng.

      Sau một ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng, nhân dân thôn Ngũ Đông đã đào đắp, nạo vét được 13km mương máng và đánh bắt được 400 con chuột.

      Từ kết qủa phát động nhân dân tham gia lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng ở thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông tiếp tục chỉ đạo các thôn còn lại ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột vào cuối tháng 10 để chủ động nguồn nước tươi tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ mùa màng.

Một số hình ảnh ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột của thôn Ngũ Đông - xã Điệp Nông.

 

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ bảy, 05 Tháng 10 2019 17:30

      Sáng ngày 05/10/2019, đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Huyện ủy viên - Phó chủ tịch UBND huyện cùng các phòng ban ngành của huyện đã đi kiểm tra công tác thi công tại khu di tích hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh và tuyến đường cứu hộ cứu nạn dài 2,2 km xã Hồng Minh.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  kiểm tra một số hạng mục công trình tại khu di tích hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh

          Tại các nơi kiểm tra, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã đến kiểm tra việc thi công các hạng mục tại Khu di tích hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh. Đây là một hành cung lớn và quan trọng của triều đại nhà Trần. Những phát hiện khảo cổ học tại hành cung Lỗ Giang đã mang lại nhiều giá trị khoa học trong việc nghiên cứu so sánh, đánh giá giá trị về trình độ kỹ thuật xây dựng cũng như quy mô, hình thái kiến trúc của thời Trần. Đồng thời phát hiện này cũng mang lại những giá trị lịch sử, làm rõ hơn mối quan hệ của triều đình nhà Trần với các vùng miền, qua đó hiểu được diện mạo của các hành cung thời nhà Trần. Qua kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện  yêu cầu đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa về công tác quản lý cũng như đưa các phương tiện máy móc vào thực hiện thi công, cần khoanh vùng và dừng thi công sau khi phát hiện các dấu tích của hàng cung Lỗ Giang , báo cáo UBND huyện để trình UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời và theo đúng chuẩn mực.  Đối với những phát hiện khảo cổ học trên, cần có phương án bảo vệ cấp thiết các di tích đã xuất lộ, đồng thời tiếp tục khai quật khảo cổ học mang tính tổng thể và có quy mô rộng lớn hơn mới có thể làm rõ giá trị của khu di tích quan trọng này.

 

Văn Mạnh

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ bảy, 05 Tháng 10 2019 17:11

      Sáng ngày 5/10, Trường Trung học  phổ thông Bắc Duyên Hà phát động phong trào thi đua 3 tốt giai đoạn 2019 – 2022  và tọa đàm “bạn có dám nghiện những  giấc mơ” cùng tiến sỹ Nguyễn Chí Hiếu -  Giám đốc Điều hành Học viện IEG.

         Phong trào “Học sinh 3 tốt” là phong trào được triển khai dành cho đoàn viên học sinh khối THPT. Trong đó, thực hiện những giải pháp, cách làm sáng tạo, để mỗi đoàn viên học sinh THPT phấn đấu đạt được các tiêu chí: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Kỹ năng tốt.

       Sau phát động phong trào học sinh 3 tốt, hơn 1700 học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà được giao lưu với Tiến sỹ Nguyễn Chí Hiếu -  Giám đốc Điều hành Học viện IEG về những kinh nghiệm học tập, con đường đi đến thành công của Tiến sỹ. Điều quan trọng là Tiến sỹ đã truyền lửa tới học sinh hãy mơ những giấc mơ và dám thực hiện giấc mơ đó. Cũng tại giờ học ngoại khóa Công ty Drisary trao 2 suất học bổng cho 2 học sinh nghèo vượt khó./.

Một số hình ảnh tại phát động phong trào thi đua 3 tốt và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh tại trường THPT Bắc Duyên Hà.

 

Trúc Lành - Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Thứ sáu, 04 Tháng 10 2019 16:12

      Những năm qua, các loại hình dịch vụ kinh doanh, các nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các nhà máy, xí nghiệp với quy mô lớn, có nguy cơ cháy nổ cao, số lượng cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy (PCCC)  ở huyện Hưng Hà cũng tăng lên. Toàn huyện hiện có 480 cơ sở kinh doanh thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, trong đó 120 cơ sở kinh doanh ga, xăng, dầu, mô hình kinh tế trang trại, cụm công nghiệp, làng nghề phát triển mạnh. Đặc biệt là các doanh nghiệp dệt, may, tẩy nhuộm, chế biến gỗ, sản xuất chiếu cói nhựa luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Cùng với thời tiết khô hanh, độ ẩm trong không khí thấp, vật liệu khô, dễ bắt cháy. Trước thực trạng trên, Công an huyện đã tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân để mọi người chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời khi có cháy nổ xảy ra. Hàng năm, hưởng ứng ngày “Toàn dân phòng cháy - chữa cháy” 4/10, tháng an toàn phòng cháy - chữa cháy và tuần lễ quốc gia an toàn phòng chống cháy nổ, Huyện Uỷ - UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ kinh doanh và nhân dân ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy - chữa cháy, không tàng chữ, sản xuất, vận chuyển đốt các loại pháo, thả đèn trời. Cùng với các phong trào thi đua ở địa phương, công tác phòng cháy- chữa cháy được gắn liền với phong trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học văn hoá an toàn.

 

 Công an huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn.

 

       Cạnh đó, Công an huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền các xã, thị trấn vận động nhân dân giao nộp 10 khẩu súng tự chế; 35 viên đạn các loại; 04 vũ khí thô sơ; 11 kg pháo; 1 hộp tiếp đạn súng k54 . Cũng từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng đã kiểm tra 180 lựơt cơ sở về thực hiện luật phòng cháy - chữa cháy, trong đó một số cơ sở kinh doanh đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về an toàn phòng cháy - chữa cháy. Công tác xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện phòng cháy - chữa cháy được quan tâm: Công an huyện đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy - chữa cháy. Xây dựng, củng cố gần 100 đội phòng cháy - chữa cháy. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hàng năm 100% các cơ sở kinh doanh xăng, dầu, gas, các cơ sở sản xuất tập trung đều xây dựng phương án chữa cháy và bố trí lực lượng bảo vệ để phát hiện, xử lý kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

         Kỷ niệm 58 ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy – chữa cháy và 18 năm ngày toàn dân phòng cháy – chữa cháy (4/10/1961 – 4/10/2019), huyện Hưng Hà tiếp tục tuyên truyền luật phòng cháy – chữa cháy và các văn bản liên quan nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy – chữa cháy. Duy trì và nhân rộng mô hình “ Cụm cơ quan, doanh nghiệp an toàn”, “khu dân cư văn hóa an toàn”. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy – chữa cháy, góp phần hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Hoàng Thuỷ

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

 

 

 

Thứ năm, 03 Tháng 10 2019 14:43

         Sáng ngày 3/10. Đoàn công tác của Chi cục thống kê tỉnh đã về thăm đồng, đánh giá về năng suất, sản lượng lúa vụ mùa năm 2019 tại huyện Hưng Hà. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Đ/c Phạm Văn Bình - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cùng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tại các cánh đồng xã Minh Hòa, Văn Lang và xã Độc Lập.

Đoàn công tác kiểm tra tại cánh đồng xã  Văn Lang và xã Độc Lập.

          Vụ mùa năm 2019, nhìn chung các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sản xuất đã đề ra, nông dân đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, đổi mới mạnh mẽ cơ cấu giống lúa, tổ chức liên kết sản xuất theo vùng, như tại xã Dân Chủ thực hiện sản xuất lúa sạch chất lượng cao Đài thơm 8 với diện tích 14 ha, sử dụng 100% phân bón hữu cơ vi sinh liên kết với công ty TNHH Hưng Cúc và tại một số địa phương khác đã và đang mang lại hiệu quả tích cực không chỉ về sản lượng, năng suất mà cả về giá trị. Nhìn chung, vụ mùa năm 2019 của huyện Hưng Hà đã giành thắng lợi về cả năng suất và sản lượng, điển hình tại một số chân ruộng cao, nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hiệu quả giống lúa BC15 có thể cho năng suất đạt từ 2,5 - 3 tạ/ sào. Qua đi thăm đồng đoàn công tác của chi cục thống kê tỉnh đã trực tiếp kiểm tra đồng thời tham vấn thực tế năng suất lúa mùa từ bà con nông dân, nhìn chung đánh giá năng suất lúa vụ mùa 2019 của huyện Hưng Hà cao hơn so với năm trước.

 

Cao Mừng

Đài TT - TH Hưng Hà