Thứ năm, 24 Tháng 10 2019 23:09

    Sáng ngày 24/10, UBND huyện đã tổ chức họp nghe xã Văn Cẩm báo báo về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo một số phòng ngành liên quan của huyện; lãnh đạo xã Văn Cẩm đã tới dự.

 Các đại biểu dự cuộc họp

 Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

       10 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, sự nỗ lực, cố gắng của nhân dân trong xã nên tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Văn Cẩm đã có những bước phát triển vượt bậc. Tổng diện tích gieo cấy 475 ha, năng suất đạt 110 tạ/ha. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng 35,5 ha cây màu vụ đông, đạt 27% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triên tốt. Chợ Mới và các chợ chiều trong khu dân cư góp phần bao tiêu sản phẩm và đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân. Tình hình an ninh chinh trị, an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Công tác thu, chi ngân sách được thực hiện theo Luật Ngân sách Nhà nước cơ bản đảm bảo theo dự toán và đáp ứng nhu cầu thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.

          2 tháng cuối năm, xã Văn Cẩm tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ cây vụ đông, triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2020. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Động viên các hộ chăn nuôi khắc phục khó khăn, tái đàn phát triển đàn lợn. Trong công tác xây dựng nông thôn mới, xã Văn Cẩm quy hoạch lại khu Trung tâm xã, thay đổi Sân vận động trung tâm, quy hoạch khu xây dựng Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm. Huy động mọi nguồn lực tập trung cho đấu giá giá quyền sử dụng đất theo Quyết định 372 của UBND tỉnh để tạo ngồn vốn đầu tư hoàn thiện công trình xây dựng cơ bản và Khu xử lý rác thải tập trung. Phấn đấu, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 599,65 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 97,3 tỷ đồng. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 123,4 tỷ đông; sản xuất thương mại, dịch vụ  đạt 378,9 tỷ đông.

          Tại cuộc họp, lãnh đạo xã Văn Cẩm đã mạnh dạn nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện và các phòng ban tạo điều kiện để Văn Cẩm đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán các công trình đã xây dựng trên địa bàn. Huyện ủy, UBND huyện quan tâm hỗ trợ nguồn ngân sách giải phóng mặt bằng 2 dự án đường ĐH60 và Khu Đền thờ Kỳ Đồng Văn Cẩm.

          Phát biểu kết luận tại cuộc họp; đồng chí Nguyễn Xuân Dương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Lãnh đạo xã Văn Cẩm cần đoàn kết, khắc phục, tháo gỡ từng bước những khó khăn ngay tại cơ sở. Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện nhanh chóng hỗ trợ về thủ tục pháp lý để  xã Văn Cẩm thống kê đấu giá đất những lô xen kẹc trong khu dân cư tạo nguồn. hòng tài chính, phòng thống kê rà soát lại tổng giá trị sản xuất, thu nhập của xã Văn Cẩm để có chiến lược trong phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời yêu cầu xã Văn Cẩm tiếp thu các ý kiến đóng góp  của đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện lại báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó chú trọng lên chi tiết đặc điểm tình hình, những khó khăn thực tế của xã Văn Cẩm trong phát triển, sản xuất nông nghiệp. Đánh giá lại bình quân thu nhập đầu người, tổng thu nhập năm 2019.Trong báo báo cần đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2020, trong đó có chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về giải pháp phát triển kinh tế chú trọng giải pháp phát triên nông nghiệp, giải pháp phát triển chăn nuôi và mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị thủ trưởng các phòng ngành tổng hợp báo cáo UBND huyện về những khó khăn, hướng khắc phục của xã Văn Cẩm để đưa Văn Cẩm vượt lên khó khăn, phát triển bền vững.  

 

   Nguyễn Thuần

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 22:24

     Chiều ngày 23/10, Thường  trực Huyện ủy do đồng chí  Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy là trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy xã Dân Chủ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ 2015  - 2020, công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thừa - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy….

 Đồng chí  Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

 Các đại biểu dự buổi làm việc

 Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Bí thư Đảng ủy xã Dân Chủ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

      Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân nên xã Dân Chủ đã đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm 8,06 %; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản 39,28%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng cơ bản 40,65%, thương mại dịch vụ 19,9%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,98%; giải quyết việc làm mới cho 320 lao động. Sự nghiệp văn hóa xã, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, giáo dục, đào tạo có nhiều tiến bộ. An ninh, trật tự, quốc phòng được đảm bảo. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân nề nếp.

      Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy xã Dân Chủ đã xây dựng kế hoạch, xây dựng dự thảo báo cáo các văn kiện phục vụ đại hội và các tiểu ban. Đến nay, công tác dự thảo báo cáo các văn kiện được BCH Đảng bộ và các tiểu ban thống nhất, đảm bảo đúng quy trình.

      Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc về công tác quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, vệ sinh môi trường, chính sách cho người có công, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025…

 Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

      Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội của Đảng ủy xã Dân Chủ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đề nghị BCH Đảng bộ xã Dân Chủ cần phát huy khối đại đoàn kết nội bộ để hoàn thành và lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các phòng ngành của huyện cần phối hợp với xã Dân Chủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân.

       Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chỉ đạo: Đảng bộ xã Dân Chủ cần đổi mới lề lối, tác phong làm việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tập hợp đoàn kết, thống nhất nội bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tận dụng cơ hội để phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển nông nghiệp, khuyến khích chuyển đổi diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây, nuôi con có giá trị kinh tế cao.Về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo, xã Dân Chủ cần giải quyết dứt điểm những tồn đọng tại cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, nhất là thanh quyết toán xây dựng cơ bản, hoàn thành trước đại hội. Làm tốt công tác nhân sự đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và chất lượng. UBND huyện, các ngành liên quan cùng xã Dân Chủ giải quyết các vấn đề vướng mắc. Phát huy vai trò của cấp ủy của huyện phụ trách xã trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

 Trường tiểu học, trung học cơ sở xã Dân Chủ được xây dựng khang trang

 Nông dân xã Dân Chủ chăm sóc cây dưa vụ đông xuất khẩu

 

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 23 Tháng 10 2019 22:13

        Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 32/35 xã công bố hết dịch tả lợn Châu phi. Sau dịch bệnh, các xã thị trấn trên địa bàn huyện vẫn tập trung vệ sinh tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi và các vùng phụ cận, tăng cường các biện pháp chăm sóc và nuôi dưỡng đàn gia súc gia cầm, trong đó tập trung tiêm vét, tiêm cuốn chiếu các loại dịch bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, cúm... cho các đàn mới. Do đó, trên 14 nghìn con trâu bò, 79 nghìn con lợn và hàng triệu con gia cầm, thủy cầm đang phát triển tương đối ổn định.

       Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước các dịch bệnh nguy hiểm, UBND huyện đã triển khai kế hoạch số 75 về việc tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm vụ Thu đông năm 2019. Thời gian tiêm đại trà cho đàn gia súc từ ngày 21/10- 8/11 đối với các bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, đóng dấu,...; đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm,.. khi đến tuổi tiêm phòng; bệnh dại với đàn chó mèo.

        Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các địa phương đang tập trung lực lượng cán bộ thú y, các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát thống kê chặt chẽ số lượng tổng đàn gia súc, gia cầm, ngành thú y còn tổ chức tập huấn kiến thức nhằm nâng cao kỹ thuật cho toàn bộ đội ngũ thú y từ huyện đến cơ sở, đồng thời cung ứng kịp thời, đầy đủ cơ số vắc xin, vật tư cho các địa phương triển khai tiêm phòng. Trạm chăn nuôi và thú y tăng cường phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện tốt nội dung kế hoạch tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng và ghi chép sổ sách biểu mẫu tiêm phòng bảo đảm tính pháp lý, thực hiện việc thu hồi vỏ lọ đựng vắc-xin và hướng dẫn xử lý các trường hợp phản ứng do vắc-xin gây ra… đặc biệt, đối với việc tiêm phòng cho đàn lợn, khuyến cáo người chăn nuôi có biện pháp bảo vệ không để lây lan dịch tả lợn Châu phi do các tác nhân di động. Sau đợt tiêm phòng, các địa phương duy trì thường xuyên công tác tiêm phòng bổ sung hàng tháng cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, đến tuổi tiêm phòng và tiêm sót ở đợt chính.

       Với sự chuẩn bị kĩ càng cả về nhân lực và vật tư, Hưng Hà phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng vụ thu đông năm 2019 cho đàn lợn đạt 90% trở lên; bệnh tụ huyết trùng trâu bò, bệnh dại chó, mèo tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm 2018.

Cán bộ thú y tiêm phòng cho đàn trâu bò tại Thị trấn Hưng Hà.

 

Thanh Điệp

Đài TT - TH Hưng Hà.

 

Thứ ba, 22 Tháng 10 2019 13:59

      Sáng ngày 22/10, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Hà phối hơp với Ban dân vận tập huấn Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2019 cho các vị Linh mục, đảng viên là người công giáo, thành viên Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn huyện.

      Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Đồng chí Bùi Xuân Phóng - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; Đồng chí Trần Thị Vân - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy dự lớp tập huấn.....

 Các đại biểu dự buổi tập huấn

Toàn cảnh lớp tập huấn

 Đồng chí Trần Quang Minh - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt nội dung tập huấn

      Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đồng chí Trần Quang Minh – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt những điểm cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 62 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

     Đây là kiến thức cơ bản để các vị Linh mục, đảng viên là người công giáo, thành viên Hội đồng Giáo xứ, Giáo họ trên địa bàn huyện trau dồi kiến thức tín ngưỡng, tôn giáo để về địa phương vận động, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng. Từ đó, sống tốt đời, đẹp đạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Thứ ba, 22 Tháng 10 2019 08:20

      Đến ngày 22/10, xã Hồng An đã tập trung nhân lực làm đất gieo trồng được hơn 200 ha cây màu vụ đông trên đất vùng đất bãi, đất 2 lúa và vùng chuyên màu, chủ lực là ngô, đậu đỗ, rau màu các loại. Do nông dân chủ yếu sử dụng phương pháp đặt bầu, trồng cây ươm sẵn nên diện tích rau màu đang phát triển đồng đều, 1 số cây màu sớm đang cho thu hoạch như cà chua, dưa bí, rau các loại w... Tuy nhiên, trên các cây rau, củ quả đã xuất hiện sâu đục thân, sâu ăn lá; HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Hồng An đã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sử dụng các loại thuốc sinh học phun để bảo vệ cây màu và thường xuyên điều tiết nước hợp lý cho cây vụ đông sinh trưởng, phát triển tốt.

       Hiện nay, cùng với việc chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây màu vụ đông ưa ấm, xã Hồng An tiếp tục xây dựng kế hoạch gieo trồng 50 ha cây khoai tây và các cây màu ưa lạnh. HTX dịch vụ nông nghiệp xã Hồng An trích quỹ phát triển sản xuất hỗ trợ nông dân 2000 đồng/ 1kg khoai tây và ký hợp đồng cung ứng đủ các loại giống, phân bón để nông dân tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông và đầu tư kinh phí thuê máy xúc và huy động nhân lực đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi vụ đông xuân 2019 nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho việc tưới tiêu cây vụ đông từ nay đến cuối vụ.

 Xã Hồng An tập trung gieo trồng cây màu vụ đông và làm thủy lợi nội đồng.

 

Hoàng Thuỷ

Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ hai, 21 Tháng 10 2019 15:21

     Sáng ngày 21/10, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự…    

 Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019.

     Từ đầu năm đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện được thực hiện khá tốt. Tổng lượng vắc xin các xã- thị trấn đã tiếp nhận từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện là trên 26.000 liều vắc xin dịch tả, trên 16.000 vắc xin tụ dấu, trên 17.000 liều vắc xin phó thương hàn, 9.500 liều vắc xin long móng lở mồm, 1.540 liều vắc xin tụ huyết trùng và gần 9.000 liều vắc xin dại cho đàn chó mèo. Công tác giám sát, xử lý dịch bệnh tả lợn Châu phi thực hiện quyết liệt và triệt để. Toàn huyện đã tiêu hủy gần 40.000 con lợn với trọng lượng 2.426.760 kg. Đến hết ngày 17/10, toàn huyện có 35/35 xã- thị trấn công bố hết dịch

     Để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, UBND huyện đã triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019. Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện diễn ra từ ngày 21/10- 8/11/ 2019. Tiêm phòng bổ sung vào tháng 11 và 12/ 2019 cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn đến tuổi tiêm phòng, tiêm sót trong tiêm phòng đợt đại trà. Đối với đàn trâu, bò, dê tiến hành tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, bệnh Long móng lở mồm. Tiêm phòng các bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống. Tiêm phòng dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng cho đàn lợn thịt và tiêm phòng dịch tả, phó thương hàn cho đàn lợn con trên 20 ngày tuổi. Đối với đàn chó, mèo tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại. Đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nông dân tập trung gieo trồng diện tích cây vụ đông ưa lạnh để đảm bảo diện tích cây vụ đông theo đề án, kế hoạch của huyện, đồng thời tập trung chăm sóc cây vụ đông ưa ấm đã trồng. Về tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, yêu cầu các xã- thị trấn ưu tiên việc tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho đàn chó, mèo trước, sau đó đến đàn trâu bò và đàn lợn. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh nâng cao nhận thức của người chăn nuôi từ đó chủ động nhốt đàn vật nuôi và phối hợp với cán bộ thú y xã tiến hành tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi đạt kết quả cao nhất.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

         

Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 23:27

         Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) và 9 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Sáng ngày 16/10, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà đã tổ chức liên hoan tiếng hát ru năm 2019. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Phạm Thị Kim Nhung - Phó chủ tịch hội LHPN tỉnh Thái Bình; Các Đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND -  UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện; Lãnh đạo các xã, thị trấn trong huyện đã tới dự….

   Các đại biểu dự buổi liên hoan tiếng hát du.

      Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng hoa chúc mừng.

   Đ/c Phạm Thị Kim Nhung - Phó chủ tịch hội LHPN tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng.

      Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện khai mạc buổi liên hoan tiếng hát du.

          Tham gia liên hoan tiếng hát ru có 12 đội, là cán bộ, hội viên phụ nữ của các xã, thị trấn và  thôn, làng trong huyện. Tại buổi liên hoan tiếng hát ru, các đội đã mang đến sân khẩu những lời ca tiếng hát với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Nội dung các bài hát ru, hát dân ca tự biên của các đội đã đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng, sự cỗ vũ nồng nhiệt.

           Liên hoan tiếng hát ru có ý nghĩa to lớn trong đời sống văn hóa tinh thần, nhằm tiếp tục kế thừa, phát triển những sáng tạo nghệ thuật dân gian truyền thống, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, qua đó tuyên truyền sâu rộng các phong trào thi đua, giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo môi trường thân thiện để chị em có điều kiện được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những hạt nhân tiêu biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ trong phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở cơ sở.

Một số hình ảnh tại buổi liên hoan tiếng hát du.

 

    Hoàng Thủy

    Đài TT - TH Hưng Hà

Thứ tư, 16 Tháng 10 2019 23:11

     Nhân kỷ niệm 89 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Chiều ngày 15/10, LĐLĐ huyện phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam tổ chức truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động. Đ/c Đặng Thị Kim Cúc – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã tới dự….

 Các đại biểu dự buổi truyền thông

 Bác sỹ Nguyễn Duy Liên – Cán bộ phòng truyền thông, Học viện Quân y truyền đạt nội dung tại buổi truyền thông

     Tại buổi truyền thông, trên 1.000 nữ đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam đã được bác sỹ Nguyễn Duy Liên – cán bộ phòng truyền thông, Học viện Quân y trang bị những kiến thức cơ bản về dấu hiệu nhận biết, giải pháp điều trị và cách phòng tránh các bệnh phụ khoa, ung thư vú ở phụ nữ…

      Thông qua buổi truyền thông đã giúp nữ công nhân lao động của công ty biết cách tự quan tâm chăm sóc bản thân và những người thân của mình, đồng thời biết tự phòng tránh những nguy cơ gây bệnh cho chị em phụ nữ để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc./.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà