Xã Điệp Nông huyện Hưng Hà thường xuyên thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường

Nhằm xử lý triệt để rác thải góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao sức khỏe nhân dân. Xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà đã đầu tư 3 tỷ đồng xây dựng lò xử lý rác thải tập trung tại thôn Ngũ Đoài. Thành lập đội thu gom rác thải do Hội nông dân xã đảm nhiệm. Sau một thời gian đi vào hoạt động, bước đầu đã mang lại hiệu quả, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp. Tuy nhiên, do nhận thức của một số hộ dân về công tác vệ sinh môi trường còn hạn chế, không tham gia đóng góp tiền thu gom rác thải hàng tháng, vẫn lén lút vứt rác thải sinh hoạt lên các tuyến đê, tuyến sông, trục dẫn nội đồng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Để giải quyết vấn đề này, xã Điệp Nông đã chỉ đạo đội thu gom rác thải chia thành các tổ duy trì việc thu gom rác tại các thôn làng đưa về khu xử lý để phân loại và xử lý theo quy trình.

Đội thu gom rác thải xã Điệp Nông thu gom và xử lý rác

Bùi Thủy
Đài truyền thanh- truyền hình huyện Hưng Hà

Đọc 3062 lượt
Đánh giá mục này
(3 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Mô hình - Điển hình