Duyên Hải - Nơi ý Đảng hợp lòng dân.

  Về xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà những ngày đất trời đang bước vào xuân, ở đó ý Đảng hợp với lòng dân làm bừng sáng lên một vùng quê thuần nông.

 Hội viên phụ nữ xã Duyên Hải dọn vệ sinh đường hoa phụ nữ tại khu trung tâm xã

       Mùa xuân, rảo bước trên những con đường hoa phụ nữ, dưới bàn tay khéo léo, chăm chỉ của phụ nữ mỗi con đường làng quê như đẹp hơn, thân thiện với môi trường hơn khi khoác lên mình chiếc áo mới. Những con đường làng được bê thông hóa từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giờ đây hoa mười giờ, hoa dạ yến vi đã thay thế cho cỏ dại ven đường. Đến nay, trên địa bàn xã Duyên Hải đã xây dựng được 8 đường hoa phụ nữ ở các thôn làng và trục đường xã. Diện mạo nông thôn khởi sắc từng ngày. Có được những thành quả đó là hiệu quả từ phong trào dân vận khéo của hội liên hiệp phụ nữ xã Duyên Hải. Thực hiện Nghị quyết 25 về dân vận khéo trong tình hình mới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duyên Hải đã đề xuất với Đảng ủy, UBND xã về xây dựng mô hình dân vận khéo đường hoa phụ nữ. Sau 3 năm thực hiện, đến nay mô hình đường hoa phụ nữ đã phát huy hiệu quả. Ngoài mô hình đường hoa phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Duyên Hải nhân rộng ra các mô hình phụ nữ giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, trồng cây vụ đông… thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Ở đó, người trước truyền kinh nghiệm cho người sau thế là có hiệu quả của những phong trào thi đua.

      Mô hình dân vận khéo của hội LHPN xã Duyên Hải chỉ là một trong hàng chục mô hình dân vận khéo hiệu quả của xã những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy.  Lấy người dân là chủ thể và mọi việc làm đều lấy lợi ích của nhân dân là thước đo để thành công. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm để đảng ủy xã Duyên Hải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 Nghề làm hương truyền thống thôn Văn Quan tạo việc làm cho nhiều lao động

       Những năm qua, đảng ủy xã Duyên hải đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt  so với mục tiêu đại hội đề ra. Giá trị sản xuất bình quân 5 năm ước đạt gần 310 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 7,9%. Trong đó, nông lân nghiệp Thủy sản tăng 5,8%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 13,4%, thương mại dịch vụ tăng 9,4%. Nét nổi bật trong phát triển kinh tế của xã Duyên Hải đó là trong sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế.  Đẩy mạnh sản xuất theo vùng, cánh đồng mẫu , tích tụ ruộng đất gắn với bao tiêu nông sản cho nông dân. Giá trị sản xuất bình quân 118 tỷ đồng. Xã đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại. Toàn xã có 164 trang trại, gia trại chăn nuôi theo phương thức  công nghiệp, chất lượng cao.

       Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, xã Duyên hải đã cụ thể hóa Nghị quyết 219 của BCH Đảng bộ huyện vào địa phương. Tập trung quy hoạch và huy động nguồn lực để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề và làng nghề. Duy trì nghề làm hương, vê đay truyền thống, xã đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào địa bàn đầu tư sản xuất, tạo việc làm cho gân 1000 lao động.

Lãnh đạo xã Duyên Hải tiếp xúc trực tiếp với nhân dân thôn Bùi Minh

      Xác định xây dựng đảng là then chốt, đảng ủy xã Duyên Hải đã  tập trung xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh. Trong đó, lấy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII về công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm xuyên suốt của mỗi cán bộ đảng viên, nhân dân và toàn đảng bộ. Thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc, tăng cường dân chủ về nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, đảng viên. Nêu gương và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy. Thường xuyên đổi mới  và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; thực hiện phê bình và tự phê bình trong đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ đảng góp phần nâng cao ý thức, tổ chức, kỷ luật đảng.  Thực hiện tốt công tác dân vận khéo theo Nghị quyết 25 của BCH Trung ương Đảng. Chú trọng công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân từ đó tạo sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương.

       Ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Duyên hải đạt được trong những năm qua, từ nă, 2015 đến nay, đảng bộ được Huyện ủy công nhận đạt trong sạch, vững mạnh. Riêng năm 2018, 2019, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đây là niềm vinh dự tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn để đảng bộ và nhân dân xã Duyên Hải tiếp tục phấn đấu trên chặng đường mới./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

 

Đọc 200 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Mô hình - Điển hình