Đài Truyền thanh xã Thái Hưng nâng cao hiệu quả tuyên truyền nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

      Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng nhưng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong huyện vẫn phát huy được lợi thế, là kênh thông tin quan trọng để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Cùng với các xã thị trấn, Đài truyền thanh xã Thái Hưng đã làm tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, KT-XH đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương.

       Xác định công tác tuyên truyền có nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Trong những năm qua, Đài truyền thanh xã Thái Hưng đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của xã. Đài đã tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở với số tiền hàng trăm triệu đồng. Hiện phòng đài được bố trí khoa học, thuận tiện, có 1 máy phát sóng, 1 máy tăng âm, 20 cụm loa với 40 chiếc loa, công suất 35w phủ đều ở 8 thôn. Để thực hiện tốt vai trò, hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động của đài truyền thanh cơ sở, ngoài tiếp âm đầy đủ chương trình của đài cấp trên, đài truyền thanh xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các thôn đẩy mạnh tuyên truyền đều khắp trên các lĩnh vực, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn. Là xã thuần nông nên việc tuyên truyền cho sản xuất nông nghiệp luôn được đài truyền thanh xã chú trọng. Trong đó, đài đã tích cực phổ biến, hướng dẫn nông dân các biện pháp thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Từ đầu năm đến nay, đài đã sản xuất 60 chương trình truyền thanh, với gần 100 tin, bài và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
      Với sự tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, Đài Truyền thanh xã được cấp ủy - chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Đài truyền thanh xã Thái Hưng tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân chuẩn bị gieo cấy lúa mùa, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ và vận động nhân dân tích cực nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới.

 Ông Hoàng Văn Viên - trưởng đài truyền thanh xã Thái Hưng thực hiện chương trình truyền thanh

.

       Hoàng Thủy

    Đài TT – TH hưng Hà

 

Đọc 739 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Mô hình - Điển hình