Ông Phạm Văn Khanh - Là cán bộ MTTQ thì mắt thấy, tai nghe, miệng nói, chân bước, tay làm

     Là một trong những cán bộ cốt cán, có bề dày kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, theo ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Minh huyện Hưng Hà thì là người cán bộ là công bộc của dân, nhất là cán bộ MTTQ phải mắt thấy, tai nghe, chân bước, tay làm, gần dân, sát dân, luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân như theo lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy lấy dân làm gốc thì việc gì cũng thành công. 

 Ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Minh ( bên phải) trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận cho cán bộ MTTQ xã

    Cũng chính từ những kinh nghiệm đó mà công tác mặt trận nói chung, phong trào thi đua yêu nước nói riêng của xã Hồng Minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tuyên truyền, vận động nhân dân góp công, góp của nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Từ năm 2014 đến nay, ông cùng MTTQ xã và ban công tác mặt trận các thôn làng vận động nhân dân đóng góp 400 triệu đồng xây dựng 1,5 km đường, 13 hộ tự nguyện tháo dỡ 300m2 tường bao, 3 công trình phụ, hiến 370m2 để mở rộng đường giao thông trục xã, đóng góp hàng tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, nhà bia liệt sỹ và các công trình văn hóa tâm linh. Ngoài ra, ông còn vận động nhân dân ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đồng bào bão lụt, … xây dựng các mô hình toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, họ giáo không ma túy…

Đường nông thôn mới xã Hồng Minh được xây dựng nhờ huy động sức dân.

     Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nên các phong trào thi đua yêu nước của xã Hồng Minh luôn được cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Bản thân ông Phạm Văn Khanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong 156 chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường toàn quốc được vinh danh tại hội nghị biểu dương chủ tịch Ủy ban MTTQ và ban công tác mặt trận xã, phường toàn quốc giai đoạn 2014 – 2017;  ông được Trung ương ủy ban MTTQ Việt Nam tặng bằng khen.

    Nhiệm vụ công tác MTTQ  trong tình hình mới rất cần những cán bộ gương mẫu như ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng Minh, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước của địa phương./.

 

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Đọc 533 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Mô hình - Điển hình