Hợp tác xã Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà quy hoạch 10 ha sản xuất rau sạch xuất khẩu

    Nhằm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, vụ đông năm nay, Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà đã phối hợp với Hợp tác xã xuất nhập khẩu Tiến Triển tỉnh Hải Dương mượn 10 ha ruộng thuộc cánh đồng Đống Bún, thôn Việt Yên quy hoạch vùng sản xuất rau sạch xuất khẩu, với các cây: Bắp cải trắng, tím và súp lơ. Hợp tác xã đã ứng tiền làm đất, cung ứng giống, phân bón cho người lao động. Đến khi thu hoạch, Hợp tác xã Xuất nhập khẩu Tiến Triển tỉnh Hải Dương đến thu mua sản phẩm.

Nông dân xã Điệp Nông làm đất chuẩn bị gieo trồng rau sạch xuất khẩu

Bùi Thủy

Đài TT- TH huyện Hưng Hà

Đọc 1378 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Mô hình - Điển hình