Mô hình - Điển hình
       Nhận thấy chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao. Ông Phạm Xuân Tuyến, thôn…
       Ở xã Hùng Dũng có một thanh niên mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa con giống mới vào chăn nuôi thỏ và đã…
        Rời quân ngũ trở về quê hương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chiến ở thôn Vũ thôn, xã Cộng Hòa luôn phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”,…
      Sáng ngày 21/11, tại xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết…
      Gần 20 năm nay, nhiều người đã biết đến Đại đức Thích Thanh Tân trụ trì chùa Hới, xã Tân Lễ là một người giàu lòng nhân ái, đại đức không chỉ…
Page 1 of 22