Mô hình - Điển hình
      Rời quân ngũ năm 1979 với nỗi đau da cam, vượt lên số phận, cựu chiến binh ( CCB) Phạm Quý Hải, thôn Hoành Mỹ, xã Thống Nhất làm giàu từ trồng…
      “Về đích nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại”, do vậy, ngay sau khi về đích nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Khai đã bắt tay…
      Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng nhưng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong huyện vẫn phát huy được lợi thế, là kênh…
       Với hơn 100m2 ao trước kia, gia đình ông Phạm Văn Xưởng, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai thường bỏ không hoặc thả cá phục vụ nhu cầu của gia đình. Mấy năm…
     Là một trong những cán bộ cốt cán, có bề dày kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, theo ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng…
Page 1 of 20