Mô hình - Điển hình
Nhằm tăng giá trị sản xuất trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác, Đảng ủy - UBND xã Hồng An, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp,…
Tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, do vậy, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà đã xây dựng và đưa vào sử…
Những năm qua, phong trào sản xuất cây màu vụ đông được cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Hưng Hà tích cực tham gia nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.…
Gia đình anh Nguyễn Thế Thắng thôn Hà Thắng, xã Dân Chủ làm giàu từ phát triển kinh tế nông nghiệp. Gia đình anh có 4 khẩu cấy 6 sào, anh đã thầu khoán thêm…
 Nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác, vụ xuân hè năm nay xã Hồng Minh, Huyện Hưng Hà đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển…
Page 20 of 21