Mô hình - Điển hình
Sau 19 năm lưu lạc chị Phạm Thị Quyên - Thôn Hiến Nạp xã Minh Khai trở về địa phương sức khỏe yếu, phải sống cùng anh chị. Để giúp chị Quyên ổn định cuộc…
Ông Phạm Quốc Vợi - trưởng đài truyền thanh xã Thống Nhất ( Hưng Hà) thực hiện chương trình truyền thanh. Năm 1969, ông Phạm Quốc Vợi tham gia công tác xã hội tại địa…
Bắt đầu lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, nhưng do năng động trong phát triển kinh tế, chịu khó học hỏi và dám nghĩ- dám làm. Anh Nguyễn Đình Phúc- đoàn viên thanh niên…
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, nhiều gia đình hội viên phụ nữ xã Tiến Đức đã mạnh dạn đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại, chăn…
Mỗi người đều lựa chọn cho mình một con đường lập thân lập nghiệp, anh Phạm Đức Thụ -  thôn Đồng Lạc xã Minh Khai lại lựa chọn cho mình một con đường lập nghiệp…
Page 18 of 21