Mô hình - Điển hình
 Sáng ngày 07/10, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình liệt sĩ Trần Đình Coóng, thôn Dương Khê, xã Thái Hưng.…
Gia đình anh Nguyễn Văn Lâm, thôn Bản, xã Phúc Khánh làm giàu từ sản xuất vụ đông.
Anh hùng lao động - Nghệ nhân Trần Văn Sen, gương sáng người con hậu duệ nhà Trần
Page 18 of 18