Mô hình - Điển hình
Quỹ tín dụng nhân dân Thống Nhất có 4.100 thành viên, 32 cán bộ, hoạt động trên địa bàn 5 xã: Thống Nhất, Văn Cẩm, Chi Lăng, Hòa Bình và Hùng Dũng. Để hoạt động…
Đã hơn 20 năm về làm chủ trì chùa Sùng Quang xã Dân Chủ huyện Hưng Hà sư thầy Thích Đàm Tường luôn được nhân dân địa phương kính trọng, yêu mến và được mọi…
Sáng ngày 6/9, Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà phối hợp với Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh huyện tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà “nghĩa tình đồng đội” cho…
Với cương vị là Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông huyện Hưng Hà, cựu chiến binh Trần Minh Chiêu luôn nỗ lực hết mình để làm tròn trách nhiệm…
Phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng nông thôn mới được tuổi trẻ huyện Hưng Hà tích cực hưởng ứng. Ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên bằng khát vọng vươn…
Page 15 of 20