Mô hình - Điển hình
      Sáng ngày 21/11, tại xã Hùng Dũng huyện Hưng Hà. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thái Bình tổng kết mô hình chăn nuôi thỏ an toàn sinh học theo chuỗi liên kết…
      Gần 20 năm nay, nhiều người đã biết đến Đại đức Thích Thanh Tân trụ trì chùa Hới, xã Tân Lễ là một người giàu lòng nhân ái, đại đức không chỉ…
    Ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến có một thày giáo làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm nào thày cũng có học sinh đạt…
     Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn huyện, nông dân không mấy mặn mà với đồng ruộng thì tại xã Dân Chủ, nhiều hộ gia đình vẫn tích cực mượn ruộng, quy…
    Ở xã Cộng Hòa ( huyện Hưng Hà) có một nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương từ nuôi bò 3B và tạo việc làm cho nhiều…
Page 2 of 23