Mô hình - Điển hình
     Nêu cao trách  nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương để cán bộ, hội viên noi theo, tập hợp cán bộ, hội viên đưa phong trào…
     Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi tăng thu nhập cho gia…
       Bằng sức trẻ, mỗi người tự lựa chọn cho mình một con đường riêng để lập thân lập nghiệp để tìm đến cái đích cuối cùng là tìm hướng làm giàu cho…
       Khi đến xã Canh Tân,  huyện Hưng Hà hỏi  về chị Trịnh Thị Dung ai cũng nhận được lời khen ngợi chị là cán bộ hội năng động, nhiệt tình, tâm huyết…
Xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà có nghề làm hương truyền thống. Theo các cụ cao tuổi trong làng, không ai biết rõ là nghề truyền thống này có từ bao giờ. Trải qua bao…
Page 5 of 23