Mô hình - Điển hình
      “Về đích nông thôn mới không có nghĩa là dừng lại”, do vậy, ngay sau khi về đích nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Minh Khai đã bắt tay…
      Trước sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện thông tin đại chúng nhưng hệ thống đài truyền thanh cơ sở trong huyện vẫn phát huy được lợi thế, là kênh…
       Với hơn 100m2 ao trước kia, gia đình ông Phạm Văn Xưởng, thôn Hiến Nạp, xã Minh Khai thường bỏ không hoặc thả cá phục vụ nhu cầu của gia đình. Mấy năm…
     Là một trong những cán bộ cốt cán, có bề dày kinh nghiệm trong công tác Mặt trận, theo ông Phạm Văn Khanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồng…
         Hưởng ứng cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch ” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và hội LHPN huyện Hưng Hà phát động; Sáng ngày…
Page 4 of 23