Mô hình - Điển hình
      Gần 20 năm nay, nhiều người đã biết đến Đại đức Thích Thanh Tân trụ trì chùa Hới, xã Tân Lễ là một người giàu lòng nhân ái, đại đức không chỉ…
    Ở trường Trung học cơ sở Nguyễn Tông Quai, xã Hòa Tiến có một thày giáo làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi năm nào thày cũng có học sinh đạt…
     Trong khi nhiều địa phương trên địa bàn huyện, nông dân không mấy mặn mà với đồng ruộng thì tại xã Dân Chủ, nhiều hộ gia đình vẫn tích cực mượn ruộng, quy…
    Ở xã Cộng Hòa ( huyện Hưng Hà) có một nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương từ nuôi bò 3B và tạo việc làm cho nhiều…
Sinh ra và lớn nên xã Điệp Nông , năm 1978, anh Nguyễn Quang Văn nghe theo tiếng gọi của Đảng tham gia chiến đấu , bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ Quốc…
Page 1 of 22