Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 18:06

    Ngày 22/4, hàng vạn cử tri đại diện hộ gia đình trong huyện Hưng Hà phấn khởi đi bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018- 2021. Các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Uỷ viên BTV Huyện ủy; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện đã đến các tổ bầu cử dự lễ khai mạc và chỉ đạo công tác bầu cử tại 1 số địa phương trong huyện.

      Để cuộc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu nhiệm kỳ 2018 - 2021 đảm bảo đúng quy định, an toàn, tiết kiệm và thể hiện không khí ngày hội của nhân dân. Các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử, vận động cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu. Các Đ/c trong Ban thường vụ Huyện ủy, các Đ/c Huyện ủy viên đã đi kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị bầu cử. Tại những điểm bỏ phiếu trong huyện được trang hoàng lộng lẫy, cờ Tổ quốc, ảnh Bác, loa đài, bàn ghế, nước uống phục vụ cử tri.  Các tổ bầu cử đều niêm yết công khai danh sách cử tri đại diện hộ gia đình, danh sách ứng cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu để nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu trước khi bỏ phiếu. Vị trí đặt hòm phiếu, bàn cho cử tri viết phiếu đảm bảo tính độc lập, tạo điều kiện để cử tri lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Do chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử; Đến 16 giờ, hầu hết cử tri huyện Hưng Hà đã đi bỏ phiếu bầu cử  đúng quy trình, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Một số hình ảnh bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn, trưởng khu, phó trưởng khu ở 1 số địa phương trong huyện.

Tổ bầu cử thôn Tân Dân, xã Hòa Bình khai mạc bầu cử.

Cử tri khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng Hà có mặt trước giờ khai mạc để chuẩn bị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri thôn Tiền Phong, xã Chi Lăng tham gia bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri thôn Việt Thắng, xã Hồng An hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Hoàng Thuỷ - Nguyễn Tuyết

Đài Phát thanh Hưng Hà

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 18:03

     Để nhân dân sáng suốt lựa chọn những người có đức, có năng lực làm trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 – 2021, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà đã lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp các thôn, làng giới thiệu người ứng cử vào trưởng thôn, trong đó 7 người tái cử, 12/8 người là phó trưởng thôn, hầu hết trưởng thôn, phó trưởng thôn ứng cử nhiệm kỳ này là đảng viên. Xã Duyên Hải đã thành lập 8 tổ bầu cử với 72 người tham gia. Các thôn đã chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, nước uống, hòm phiếu, kẻ vẽ khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Lập danh sách 2099 chủ hộ gia đình, thông báo giấy mời tới 404 chủ hộ lao động xã nhà về tham gia bầu cử trưởng thôn, phó thôn. Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền và triển khai tốt các bước bầu cử nên trong giờ đầu khai mạc nhân dân xã Duyên Hải đã phấn khởi đi bỏ phiếu, đến 8 giờ đã có trên 60% cử tri đi bầu cử. Tại tổ bầu cử thôn Khả Đông có 301 chủ hộ có mặt tại nhà trong giờ đầu khai mạc, đã có trên 70% cử tri là chủ hộ tham gia bầu cử.

 

Cử tri thôn Khả Đông - xã Duyên Hải tham gia bầu cử

Cộng tác viên

Nguyễn Hải Hưng

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 16:27

      Đúng 7h, ngày 22/4, 5/5 thôn của xã Hồng Lĩnh đồng loạt khai mạc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021. Đông đảo cử tri đại diện hộ gia đình đã hăng hái tham gia bỏ lá phiếu đầu tiên lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để bầu làm trưởng thôn, phó trưởng thôn.

 

Đông đảo cử tri thôn Vũ Đoài, xã Hồng Lĩnh tham dự lễ khai mạc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021

Cử tri thôn Hợp Đoài, xã Hồng Lĩnh kiểm tra hòm phiếu trước khi bỏ phiếu

Cử tri cao tuổi thôn Vũ Đoài bỏ lá phiếu đầu tiên

      Xã Hồng Lĩnh có 1497 cử tri hộ gia đình, 10 người tham gia ứng cử trưởng thôn, phó trưởng thôn ở 5 thôn hành chính. 100% ứng cử viên là đảng viên. Để ngày bầu cử thực sự ngày hội của toàn dân, các tổ bầu cử đã bố trí khoa học khu vực bỏ phiếu tạo thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu. Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền dân chủ tích cực tham gia bầu người trưởng thôn, phó trưởng thôn theo đúng thời gian quy định. Lực lượng công an xã, an ninh thôn làng làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự  trước trong và sau cuộc bầu cử./.

Trúc Lành

Đài TT - TH Hưng Hà

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 15:04

      Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện dự khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng Hà. Khu Đãn Tràng 2 có 345 cử tri đại diện hộ gia đình. Trước ngày bầu cử, tổ bầu cử đã phối hợp với các ban ngành tuyên truyền luật bầu cử, niêm yết công khai danh sách cử tri và danh sách ứng cử trưởng khu tại khu vực bỏ phiếu và phân công lực lượng trang trí khánh tiết, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất; bố trí các bàn đăng ký, phát phiếu bầu và đóng dấu theo quy trình, khoa học. Do vậy, ngay trong giờ khai mạc cử tri đã có mặt khá đông tại nhà văn hóa khu để dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử trưởng khu nhiệm kỳ 2018 - 2021.

 

Đ/c Đỗ Văn Bình – Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện dự lễ khai mạc và kiểm tra công tác bầu cử tại khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng Hà.

Cử tri khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng Hà tìm hiểu nội quy và rà soát danh sách trước khi bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri khu Đãn Tràng 2, thị trấn Hưng hà bỏ phiếu bầu cử Trưởng Khu nhiệm kỳ 2018 - 2021.

.

Hoàng Thủy

Đài TT TH Hưng Hà

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 13:29

     Sáng ngày 22/4, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại xã Phúc Khánh, Minh Tân, Kim Trung và một số địa phương trong huyện.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại thôn Quang Trung, xã Minh Tân.

     Tại các khu vực bầu cử, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp, đặc biệt là sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của các tổ bầu cử. Để cử tri phát huy tốt quyền và trách nhiệm, tại các điểm bỏ phiếu, công tác an ninh đảm bảo tuyệt đối an toàn, hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định, với không khí phấn khởi, cử tri toàn huyện sẽ tiếp tục phát huy cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn để sáng suốt bầu những ứng cử viên tiêu biểu, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2021, sớm hoàn thành việc bỏ phiếu để công tác kiểm phiếu được thực hiện đúng thời gian quy định. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu các ban kiểm phiếu phải làm việc hết sức chặt chẽ, tập trung, đảm bảo đúng luật, tránh sai sót. Đặc biệt, không để bất kỳ ai lợi dụng, tác động vào quá trình kiểm phiếu nhằm đạt kết quả khách quan và trung thực nhất./.

Văn Mạnh

Đài Truyền Thanh- Truyền Hình Hưng Hà

 

 

 

Chủ nhật, 22 Tháng 4 2018 07:49

      Ngày 21/4, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, phó trưởng khu, nhiệm kỳ 2018 – 2021 tại các xã Điệp Nông, Hùng Dũng, Dân Chủ, Kim Trung, Văn Lang, Chí Hòa và xã Minh Hòa.

Các xã, thị trấn trong huyện đã chuẩn bị tốt, sẵn sàng cho ngày bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, phó trưởng khu, nhiệm kỳ 2018 – 2021 diễn ra trong ngày 22/4

Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã Hùng Dũng, Minh Hòa

        Qua đi kiểm tra tình hình và công tác chuẩn bị phục vụ cho ngày bầu cử tại các địa phương, Đ/c Vũ Kim Cứ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Đ/c Trần Trung Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của các xã, thị trấn trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, đúng quy định và thực sự là ngày hội của toàn dân, Đ/c Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền lợi, trách nhiệm của mỗi người tham gia bầu cử. Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, hòm phiếu, trang trí khánh tiết, lập danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, niêm yết đúng quy định. Đ/c Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Để công dân phát huy tốt quyền và trách nhiệm của mình, công tác an ninh phải đảm bảo tuyệt đối an toàn; hướng dẫn cụ thể cho cử tri nắm rõ nội quy phòng bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc các bước theo quy định.”./.

Cao Mừng

Đài TT – TH Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 21:41

      Chiều ngày 21/4/2018, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Vũ Văn Hạnh, Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo một số Phòng, ban, ngành của huyện đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Trưởng khu, Phó Trưởng khu, nhiệm kỳ 2018-2021 tại một số địa phương trong huyện.


Các đồng chí lãnh đạo của huyện kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn tại một số điểm bầu cử xã Tân Lễ và xã Hồng An

Thị trấn Hưng Nhân bàn giao phiếu bầu cử Trưởng khu, Phó trưởng khu cho các tổ bầu cử

     Tại những nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn của các địa phương. Để cuộc bầu cử Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn nhiệm kỳ 2018 - 2021 diễn ra thuận lợi và thành công, bảo đảm khách quan, dân chủ lựa chọn được những người có đức, có tài gánh vác nhiệm vụ quản lý chính quyền ở cơ sở, các đồng chí lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương cần làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phiếu bầu cử... Các thành viên tổ bầu cử cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu đúng quy trình bảo đảm thuận tiện và đúng luật. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở các điểm bầu cử. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để cử tri tham gia đi bỏ phiếu đông đủ để lựa chọn ra những cán bộ ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và giải quyết các nhiệm vụ, công việc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở./.

T/h – Xuân Bính

Đài Truyền thanh – Truyền hình Hưng Hà

Thứ bảy, 21 Tháng 4 2018 17:09

       Những năm qua, hệ thống chính trị cơ sở đặc biệt là đội ngũ cán bộ trưởng, phó thôn trên địa bàn xã Phúc Khánh được củng cố và tăng cường. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân cư, phát huy dân chủ ở cơ sở, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Để cuộc bầu cử trưởng, phó thôn, nhiệm kỳ 2018-2021 đạt kết quả cao, cấp ủy Đảng - chính quyền, xã Phúc Khánh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bước theo đúng quy trình của Luật bầu cử. Xây dựng, triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác bầu cử, hiệp thương, giới thiệu nhân sự. Thành lập 6 tổ bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và danh sách nhân sự tại các nhà văn hóa thôn để nhân dân tìm hiểu, lựa chọn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, lựa chọn và bầu cử trưởng, phó thôn có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hòm phiếu, phiếu bầu và vệ sinh môi trường khu vực bầu cử đã hoàn tất, đảm bảo tổ chức ngày bầu cử 22/4 thực sự là ngày hội của nhân dân địa phương./.

Tổ bầu cử thôn Khánh Mỹ trang trí khánh tiết khu vực bầu cử.

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà