Xí nghiệp May 10 & Xí nghiệp May Veston Hưng Hà phát động phong trào thi đua năm 2016

Sáng ngày 4/1/2016, Xí nghiệp May 10 & Xí nghiệp May Veston Hưng Hà đã ra quân, phát động phong trào thi đua năm 2016.

 

Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xí nghiệp May 10 Hưng Hà phát động phong trào thi đua năm 2016

 Năm 2015, mặc dù còn gặp khó khăn, song Xí nghiệp May 10 Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các sản phẩm. Do đó, năng suất, chất lượng sản phẩm đạt và vượt chỉ tiêu. Xí nghiệp đã xuất khẩu trên 2 triệu sản phẩm, doanh thu đạt trên 5 triệu USD, thu nhập công nhân từ 4 ÷ 5 triệu đồng/người/tháng, các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân được nâng lên.

Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua, các tổ, phân xưởng đã khẩn trương bắt tay vào công việc với khí thế của ngày đầu năm mới. Phấn đấu năm 2016, doanh thu trên 5,8 triệu USD, thu nhập người lao động đạt từ 5,5 ÷ 6 triệu đồng/người/tháng.

Cùng ngày, Xí nghiệp May Veston Hưng Hà đã phát động phong trào thi đua năm 2016, phấn đấu doanh thu đạt trên 4 triệu USD, thu nhập bình quân người lao động đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.

 

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Giám đốc Xí nghiệp Veston Hưng Hà phát động phong trào thi đua năm 2016

 Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đề ra các giải pháp như: Tổ chức sản xuất, thay đổi tư duy, tác phong làm việc cho người lao động, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo” “Phát huy sáng kiến”, đặc biệt là phong trào “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động…

Tại lễ ra quân, các tổ, phân xưởng đã ký giao ước thi đua, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm 2016, lập thành tích kỷ niệm 70 năm thành lập Tổng công ty May 10./.

 

Một số hình ảnh Lễ phát động phong trào thi đua, ra quân đầu năm 2016 Xí nghiệp May 10 & Xí nghiệp Veston Hưng Hà

 

 Phạm Đức - Văn Mạnh
Đài phát thanh Hưng Hà

Đọc 5538 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế