Nông dân xã Văn Lang tập trung phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân

        Đến nay, 400 ha lúa xuân của xã Văn Lang phát triển khá tốt, các trà lúa đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế đồng ruộng bệnh đạo ôn trên lá lúa đang phát sinh gây hại chủ yếu trên các giống lúa BC 15, Nếp 97, TBR225, tỷ lệ nhiễm bệnh từ 2-3%, cục bộ có nơi cao đến trên 20%. Để vụ lúa xuân giành thắng lợi, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Văn Lang tuyên truyền, vận động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, rọn cỏ bờ vùng, bờ thửa và các tồn dư thực vật để hạn chế nguồn bệnh. Giữ mực nước nông thường xuyên, không bón các loại đạm đơn và phun thuốc kích thích qua lá cho lúa. Tranh thủ thời tiết nắng ấm  phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn bằng các thuốc đặc hiệu với những diện tích lúa có tỷ lệ lá nhiễm bệnh từ 2-3% trở lên. Đối với những diện tích nhiễm nặng phải vơ bớt rờm lá bị bệnh để tiêu hủy sau đó mới tiến hành phun thuốc phòng bệnh kịp thời./.


Nông dân xã Văn Lang tập trung phun thuốc phòng bệnh đạo ôn hại lúa.

 

Thu Uyên

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 145 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế