Huyện Hưng Hà tập trung phát triển kinh tế xã hội song hành với phòng chống dịch Covid – 19

         Tập trung phát triển kinh tế xã hội song hành với phòng chống dịch Covid – 19. Đó là quan điểm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà. Theo đó, Dịch covid – 19 đang có những diễn biến phức tạp, cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho phòng chống dịch bệnh. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng cùng chung tay phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và công động đồng. Tuyệt đối thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, tỉnh táo trong tiêp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh, chỉ tiếp nhận thông tin trên các kênh chính thống, không găm hàng, ép giá, thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi làm việc, hạn chế tiếp xúc đông người và trung thực khi khai báo y tế…

Đoàn thanh niên xã Minh Khai phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân phòng chống dịch bệnh Covid

 Nông dân Hưng Hà chăm sóc lúa xuân

             Cùng với công tác chủ động, tập tung phòng chống dịch Covid – 19, Huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương cần tập tung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị quý I/2020. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu dảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020 – 2025./

 

Trúc lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 85 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế