Đoàn thẩm định nông thôn mới nâng cao của tỉnh thẩm định tại xã Hồng An

      Chiều ngày 07/01/2020, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình đã thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại xã Hồng An, huyện Hưng Hà. Đồng chí Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT- Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Thái Bình. Đ/c Nguyễn Văn Huy - Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo HĐND - UBND huyện Các đồng chí lãnh đạo Sở, ban, ngành của tỉnh, phòng ban chuyên môn của huyện đã tới dự hội nghị.

Các Đại biểu dự hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Sỹ, Huyện ủy viên - Chánh Văn phòng HĐND - UBND Huyện điều hành Hội nghị

 Đ/c Đỗ Quý Phương, Phó Sở Nông nghiệp & PTNT- Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới - Trưởng đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

 Đ/c Đường Khắc Thủy - Chủ tịch UBND xã Hồng An  báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2019

       Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới, xã Hồng An luôn giữ vững và phát huy chất lượng các tiêu chí. Đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu đạt bộ tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao, trong đó chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập , giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…Đến nay, thu nhập bình quân đầu người xã Hồng An  ước đạt 47,67 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, nhóm tiêu chí văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn theo quy định. 

      Sau khi đánh giá kết quả và kiểm tra thực tế, đoàn thẩm định thống nhất xã Hồng  An cơ bản hoàn thành 11/11 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện trình UBND tỉnh xét, ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời yêu cầu xã Hồng An tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn các tiêu chí nhằm hướng đến xã Nông thôn mới  kiểu mẫu trong những năm tiếp theo./.

 Đền thờ Bác Hồ tại xã Hồng An

Đường giao thông khu trung tâm xã Hồng An

 

Thu Uyên

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 283 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế