Xí nghiệp Veston Hưng Hà phát động thi đua đầu năm 2020

Sáng ngày 2/1/2020, TTTM & SXCN Cao (Xí nghiệp Veston Hưng Hà) đã tổ chức Lễ phát động thi đua đầu năm 2020. 

Lễ phát động thi đua đầu năm 2020 tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà

Đ/c Đặng Kim Cúc – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu tại buổi lễ

 Bà Nguyễn Thị Hương – Chủ tịch công đoàn Xí nghiệp Veston Hưng Hà phát động thi đua năm 2020

Năm 2019, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các giải pháp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho người lao động, đồng thời mở rộng thị trường, chuyên môn hóa các sản phẩm. Đổi mới tác phong làm việc cho người lao động, mở rộng năng lực sản xuất và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, sáng tạo” “Phát huy sáng kiến”… Năm 2019, xí nghiệp Veston Hưng Hà có 19 chuyền sản xuất tạo việc làm cho trên 1 nghìn lao động, sản xuất gần 2 triệu sản phẩm với doanh thu trên 8 triệu USD. Xí nghiệp đã phát triển thêm được một số nhãn hàng mới như Boys, Sega… Có 22 sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất. Các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân được nâng lên. Năm 2020, Xí nghiệp Veston Hưng Hà tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu sản xuất trên 2 triệu 200 sản phẩm, doanh thu 9,3 triệu USD.

Tại Lễ phát động, Xí nghiệp Veston Hưng Hà đã khen thưởng cho các tổ, phân xưởng đạt kết quả cao trong sản xuất năm 2019.

 Đại diện các tổ ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020

 Các tổ, phân xưởng đạt kết quả cao trong sản xuất năm 2019 được khen thưởng tại buổi lễ

 

Nguyễn Hương

Đài TT – TH Hưng Hà

Đọc 112 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế