Ban chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện giai đoạn 2019 – 2025 của huyện Hưng Hà tổ chức họp triển khai 1 số nhiệm vụ thời gian tới.

      Chiều ngày 12/12, Ban chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện Hưng Hà giai đoạn 2019 – 2025 tổ chức họp triển khai 1 số nhiệm vụ thời gian tới. Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo; Lãnh đạo 1 số phòng, ban ngành liên quan của huyện; Các đồng chí Chủ tịch UBND 35 xã, thị trấn đã tới dự. 

 Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

       Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án ‘phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo’; UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, triển khai quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

      Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo phát triển chăn nuôi trâu, bò của huyện đã báo cáo tiến độ tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết. Năm 2019, Ban chỉ đạo của huyện đã tập trung chỉ đạo các Phòng, ban ngành của huyện và các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai nội dung của kế hoạch, mở các lớp tập huấn và tổ chức thực hiện thí điểm 3 mô hình xử lý môi trường, đệm lót sinh học cho 3 hộ chăn nuôi trâu bò ở các xã Đoan Hùng, Minh Khai, Cộng Hòa; thành lập 1 hợp tác xã chăn nuôi công nghệ cao ở xã Tân Hòa. 

      Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã nêu rõ những khó khăn, kiến nghị và có các giải pháp để tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo.

       Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo của huyện đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng chương trình hành động cụ thể từng năm; thực hiện tốt nhiệm vụ đã được phân công, tăng cường kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 07 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án ‘phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của huyện giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo’. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phát triển điểm chăn nuôi tập trung theo hướng bền vững; tuyên truyền, vận động thành lập các mô hình HTX chăn nuôi, HTX cung ứng nguồn nguyên liệu cho chăn nuôi; Các phòng, ngành liên quan của huyện căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để hướng dẫn về trình tự, thủ tục vay vốn, thủ tục đất đai, hướng dẫn về kĩ thuật, cách phòng chống dịch bệnh, việc sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi và mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển bền vững mang lại hiệu quả kinh tế cao.

                                             

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 119 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế