Xã Liên Hiệp tập trung làm thủy lợi nội đồng và cầy lật đất phơi ải

      Để có đủ nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Liên Hiệp đã kiểm tra rà soát hệ thống mương máng và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi nội đồng, với khối lượng đào đắp 650 m3 bờ vùng, bờ thửa; dọn cỏ hơn 1.000 m2 kênh mương, trục dẫn; lắp đặt 7 chiếc cống buy và cứng hóa hơn 1.000 m mương máng, tổng kinh phí khoảng 460 triệu đồng. Để chiến dịch làm thủy lợi vụ đông xuân 2019 đạt kết quả cao, xã Liên Hiệp đã triển khai và giao chỉ tiêu cho các thôn, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia chiến dịch làm thủy lợi nội đồng. Đến nay, xã Liên Hiệp đã hoàn thành 40% các hạng mục công trình.Những ngày này, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ làm thủy lợi nội đồng để hoàn thành trước ngày 31/12 phục vụ cho việc đổ ải gieo cấy lúa xuân, xã Liên Hiên chỉ đạo nông dân tập trung chăm sóc, bảo vệ cây màu vụ đông, huy động nhân lực, máy cày lật đất được 60% diện tích không trồng cây vụ đông để phơi ải, nhằm hạn chế cỏ dại và nguồn sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng.

 

Xã Liên Hiệp tập trung cày lật đất phơi ải và nâng cấp các cống phục vụ việc tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 182 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế