UBND huyện Hưng Hà triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2019 - 2020

         Sáng ngày 27/11, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020, kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2019 - 2020. Đ/c Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Nguyễn Nhật Vinh - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Các Đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy,  Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng phòng, ban, ngành đoàn, đơn vị liên quan; Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch  UBND, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp xã- thị trấn đã tới dự….

 Các Đ/c lãnh đạo huyện dự Hội nghị

Đ/c Phạm Văn Bình - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện triển khai Đề án sản xuất nông nghiệp năm 2020

       Năm 2020, huyện Hưng Hà phấn đấu gieo trồng trên 13.000 ha lúa và cây màu vụ xuân, vụ hè 1.900 ha, vụ mùa 10.750 ha, vụ hè thu 900 ha và vụ đông trên 6000 ha. Riêng đối với sản xuất vụ lúa xuân, huyện Hưng Hà bố trí gieo cấy 60-65% diện tích bằng các giống lúa có năng suất cao, 30-35% giống lúa chất lượng gạo ngon làm hàng hóa. Phương thức gieo cấy chủ yếu mạ dược khum che phủ nilong và mạ non trên nền đất cứng, hạn chế thấp nhất gieo thẳng. Thời vụ gieo mạ theo phương thức mạ non trên nền đất cứng có che phủ nilong từ ngày 02-04/02/2020( tức ngày 09/11 tháng giêng năm Canh Tý). Gieo mạ dược khum nền ruộng có che phủ nilong, gieo xung quanh trục 28/01/ 2020( tức ngày 04 tháng giêng năm Canh Tý). Vùng sản xuất cây màu hè xen giữa 2 vụ lúa, gieo mạ từ ngày 10-15/01/ 2020( tức ngày 16-21 tháng giêng năm Canh Tý). Thời vụ cấy từ ngày 12/02/ 2020, kết thúc trước ngày 20/02/2020.  Về chăn nuôi, phấn đấu tổng đàn lợn đạt 100.000 con trở lên, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm trên 50%, đàn gia cầm 2,2 triệu con, đàn trâu bò trên 16.000 con. Về thủy sản, duy trì ổn định diện tích nuôi trồng, phấn đấu năng suất đạt 6,5 tấn/ ha, thực hiện tốt phát triển nuôi cá lồng trên sông đã được quy hoạch với số lượng lồng cá từ 200 lồng trở lên.

 Đ/c Nguyễn Văn Sáng – Phó Giám đốc HTX Điệp Nông phát biểu tham luận tại Hội nghị

       Để sản xuất nông nghiệp năm 2020 giành thắng lợi, UBND huyện chỉ đạo các xã- thị trấn căn cứ vào chủ trương của huyện, cụ thể hóa vào điều kiện thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch sát, đúng và triển khai sớm cho nhân dân chủ động chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất. Tích cực chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng và phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung tại các vùng đã được quy hoạch theo tiêu chí NTM gắn với phòng chống dịch bệnh. Tập trung các giải pháp kỹ thuật, tổ chức sản xuất, tài chính, tín dụng và các cơ chế chính sách ...

      Cũng tại Hội nghị, UBND huyện đã triển khai kế hoạch làm thủy lợi đông xuân năm 2019- 2020 . Trong đó, tập trung vào bão dưỡng trạm bơm, nạo vét kênh cấp I, II, III, sữa chữa xây mới công đập, kiên cố, lắp đặt ống buy đầu kênh...thời gian thực hiện từ ngày 12/11/2019 và kết thúc trước ngày 15/10/2020.

 Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

       Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo trước mắt nhân dân trong huyện tập trung chăm sóc, bảo vệ tốt cây màu vụ đông phấn đấu đạt năng suất cao để từng bước khôi phục lại cơ cấu ngành nông nghiệp. Phòng nông nghiệp huyện chỉ đạo Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp các xã - thị trấn họp chủ máy cày, phân chia khu vực đẩy nhanh tiến độ cày lật đất để tăng độ tơi xốp cho đất và hạn chế nguồn lây bệnh sang vụ xuân.  Xí nghiệp Khai thác Công trình thủy lợi huyện xây dựng phương án tưới tiêu phục vụ sản xuất, trước mắt là phục vụ sản xuất vụ đông và vụ xuân sắp tới. Các xã- thị trấn chấp hành nghiêm lịch thời vụ theo đúng đề án huyện triển khai. Về chăn nuôi, tăng cường biện pháp tái đàn, đặc biệt là đàn lợn gắn với đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản, nhất là 2 vùng chăn nuôi thủy sản tập trung của huyện với đối tượng nuôi chủ lực là cá rô phi kết hợp với nuôi cá truyền thống và nuôi cá lồng trên sông góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong huyện./.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

Đọc 279 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế