UBND huyện Hưng Hà triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới

     Sáng ngày 21/10, UBND huyện Hưng Hà đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đ/c Vũ Văn Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tới dự…    

 Hội nghị triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019.

     Từ đầu năm đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện được thực hiện khá tốt. Tổng lượng vắc xin các xã- thị trấn đã tiếp nhận từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện là trên 26.000 liều vắc xin dịch tả, trên 16.000 vắc xin tụ dấu, trên 17.000 liều vắc xin phó thương hàn, 9.500 liều vắc xin long móng lở mồm, 1.540 liều vắc xin tụ huyết trùng và gần 9.000 liều vắc xin dại cho đàn chó mèo. Công tác giám sát, xử lý dịch bệnh tả lợn Châu phi thực hiện quyết liệt và triệt để. Toàn huyện đã tiêu hủy gần 40.000 con lợn với trọng lượng 2.426.760 kg. Đến hết ngày 17/10, toàn huyện có 35/35 xã- thị trấn công bố hết dịch

     Để chủ động bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi, UBND huyện đã triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2019. Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng vắc xin đại trà cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn huyện diễn ra từ ngày 21/10- 8/11/ 2019. Tiêm phòng bổ sung vào tháng 11 và 12/ 2019 cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn đến tuổi tiêm phòng, tiêm sót trong tiêm phòng đợt đại trà. Đối với đàn trâu, bò, dê tiến hành tiêm phòng bệnh Tụ huyết trùng, bệnh Long móng lở mồm. Tiêm phòng các bệnh dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng cho đàn lợn nái, đực giống. Tiêm phòng dịch tả, đóng dấu, tụ huyết trùng cho đàn lợn thịt và tiêm phòng dịch tả, phó thương hàn cho đàn lợn con trên 20 ngày tuổi. Đối với đàn chó, mèo tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại. Đàn gia cầm tiêm phòng bệnh Newcastle, cúm gia cầm.

 Đ/c Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đ/c Đ/c Nguyễn Xuân Dương- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nông dân tập trung gieo trồng diện tích cây vụ đông ưa lạnh để đảm bảo diện tích cây vụ đông theo đề án, kế hoạch của huyện, đồng thời tập trung chăm sóc cây vụ đông ưa ấm đã trồng. Về tiêm phòng dịch bệnh cho đàn vật nuôi, yêu cầu các xã- thị trấn ưu tiên việc tiêm phòng vắc xin bệnh dại cho đàn chó, mèo trước, sau đó đến đàn trâu bò và đàn lợn. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, tầm quan trọng của việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh nâng cao nhận thức của người chăn nuôi từ đó chủ động nhốt đàn vật nuôi và phối hợp với cán bộ thú y xã tiến hành tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi đạt kết quả cao nhất.

 

Bùi Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

 

 

         

Đọc 248 lượt
Đánh giá mục này
(1 Bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế