Xã Duyên hải chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa

Duyên hải là xã nội đồng, diện tích canh tác 305 HA trong đó, 55 % chua chũng. Toàn xã có 5114 khẩu nông nghiệp, thu nhập của người dân chủ yếu nhìn vào cây lúa, được mùa thì đủ ăn, khó làm giàu, làm gì và làm như thế nào để đưa nền kinh tế của xã đi lên là 1 câu hỏi đặt ra cho cấp ủy chính quyền hết sức chăn chở tìm giải pháp. Đồng chí Nguyễn Kim Nhận huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã cho biết” Sau nhiều cuộc họp xã Duyên Hải đã ban hành quyết định chuyên đề lãnh đạo phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Cây lúa gắn với vụ hè, vụ đông và bao tiêu sản phẩm đầu tư, thúc đẩy chăn nuôi phát triển hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xây dựng đề án triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các đoàn thể phối hợp tuyên truyền vân động đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình điểm nhân ra diện rộng”.

Để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác, xã Duyên Hải chỉnh trang đồng ruộng quy hoạch 5 vùng thâm canh gồm vùng chuyên lúa, vùng lúa xuân gắn với vụ hè, vùng  lúa mùa gắn với vụ đông, vùng chuyên màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, đồng thời đầu tư hàng chục tỷ đồng tu sửa trạm bơm, cống đập, cứng hóa 10 Km kênh mương và làm 11 Km giao thông trục chính nội đồng, đảm bảo tốt khâu nước và đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất nông nghiệp, làm tốt việc cung ứng vật tư nông nghiệp, những gia đình khó khăn được ứng trước giống, phân  bón, thuốc sâu, sau vụ  thu hoạch mấy thanh  toán.

Để nâng cao kiến thức cho xã viên. Hợp tác xã đã phối hợp với trung tâm khuyến nông của tỉnh, huyện và 1 số công ty tổ chức trên 100 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh. Nông dân đổi mới tư duy áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo cấy 100% diện tích bằng các giống lúa ngắn ngày, thực hiện phương thức cấy mạ non trên nền đất cứng và mạ non ngạnh trê, mở rộng diện tích gieo vãi lên 53% diện tích đất canh tác, thực hiện đúng lịch thời , gắn sản xuất vụ xuân với vụ hè, vụ mùa với vụ đông. Đồng chí Nguyễn Xuân Luyến giám đốc HTXDV nông nghiệp cho biết” cùng với cây lúa xã đã chú trọng phát triển cây màu, vụ đông năm nay xã Duyên Hải đã gieo trồng được 190 ha, chiếm 70% diện tích cấy lúa, chủ yếu trồng bí đỏ, bí xanh, ngô nếp ngọt và ớt, hợp tác xã liên kết với công ty xuất khẩu rau quả Hải Dương để bao tiêu sản phẩm cho nông dân” Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển. Toàn xã có 122 gia trại, trang trại chăn nuôi bán công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao.

Do đổi mới tư duy, chỉ đạo sát kịp thời, nông dân phấn khới lao động sản xuất nông nghiệp xã Duyên Hải giành thắng lợi toàn diện. Năng suất lúa bình quân đạt 12 tạ/ha/năm, đàn gia súc, gia cầm và thủy cầm 80 ngàn con. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 256 tỷ đông chăn nuôi gia súc, gia cầm 198 tỷ đồng.

Cùng với sản xuất nông nghiệp Duyên Hải còn chú trọng chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển nghành nghề tiểu thủ công nghiệp theo 2 hướng. Duy trì và mở rộng nghề làm hương thơm truyền thống phục vụ nhu cầu tâm linh và xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho hơn 2000 lao động giá trị sản xuất nghành nghề đạt 560 tỷ đồng/năm.

Với sự lỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong xã tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, 5 năm liền xã Duyên hải được Bộ nông nghiệp, UBND tỉnh Thái Bình và huyện ủy  UBND huyện khen thưởng có nhiều thành tích trên lĩnh vực sản xuất nông  nghiệp.

 

Đ/c: Nguyễn Xuân Luyến, giám đốc HTXDV nông nghiệp xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà kiểm tra cây màu vụ đông 2019.

Nguyễn Hải Hưng

Đọc 401 lượt
Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế