Print trang này

Xã Điệp Nông phát động ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng.

      Tính đến ngày 6/10, xã Điệp Nông đã gieo trồng được 305 ha cây màu vụ đông, cây trồng chủ lực như ngô ngọt, rau màu, kê. Trong đó, thôn Ngũ Đông đã gieo trồng được 45 ha.

      Nhằm đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây màu vụ đông; xã Điệp Nông đã phát động ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia. HTX dịch vụ nông nghiệp giao định mức khối lượng, số tuyến kênh mương cho các thôn làng. Hưởng ứng ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng do xã phát động, ngày 6/10, thôn Ngũ Đông đã huy động gần 200 cán bộ, đảng viên, nhân dân ra quân làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột.

      Để đợt ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng đạt kết quả cao, HTX dịch vụ nông nghiệp xã Điệp Nông đã động viên khen thưởng các thôn hoàn thành tốt kế hoạch làm thủy lợi. Đồng thời, trích quỹ phát triển sản xuất thu mua 5.000 đồng/ 1con chuột. Do đó, đã tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi giữa các thôn làng.

      Sau một ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng, nhân dân thôn Ngũ Đông đã đào đắp, nạo vét được 13km mương máng và đánh bắt được 400 con chuột.

      Từ kết qủa phát động nhân dân tham gia lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng ở thôn Ngũ Đông, xã Điệp Nông tiếp tục chỉ đạo các thôn còn lại ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột vào cuối tháng 10 để chủ động nguồn nước tươi tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ mùa màng.

Một số hình ảnh ngày ra quân lao động xã hội chủ nghĩa làm thuỷ lợi nội đồng và đánh bắt chuột của thôn Ngũ Đông - xã Điệp Nông.

 

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 432 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà