Print trang này

Xã Hồng An xây dựng mô hình nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẩu.

       Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, năm 2014, xã Hồng An đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy những kết quả đạt được, xã Hồng An đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu trở thành xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

       Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Đảng bộ và nhân dân trong xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân, xây dựng hạ tầng hiện đại, môi trường sinh thái trong lành, giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa địa phương. Xác định xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm, xã Hồng An đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM nâng cao và thành lập 10 tổ giúp việc Ban chỉ đạo với 75 thành viên. Cùng với đó, xã Hồng An tiến hành rà soát, đánh giá các tiêu chí, xây dựng kế hoạch, Đề án xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 -2020 với việc đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Theo đó, HồngAn đã xây dựng lộ trình hoàn thành các tiêu chí theo từng qúy, từng năm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, nội dung và mục đích của mục tiêu Quốc gia về NTM, phát động các phong trào thi đua "Chung sức xây dựng NTM", cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", triển khai các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện tới người dân thông qua các buổi họp thôn để nhân dân hiểu tự nguyện góp công, góp của hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

 Vùng chuyên trồng chuối của xã Hồng An.

       Về tiêu chí Sản xuất – Thu nhập – Hộ nghèo, xã Hồng An đã quy hoạch 4 vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm chủ lực bao gồm vùng lúa chất lượng cao 30,8 ha, vùng chuyên màu cây ăn quả 140 ha đất bãi, 16 ha đất trong đồng; vùng chuyển đổi phát triển du lịch sinh thái 29 ha, vùng chuyên canh màu có giá trị kinh tế như ớt, dưa, bí, cà chua, rau màu 16 ha, vùng cây vụ đông 63 ha; xây dựng thí điểm các khu nông nghiệp hiện đại theo hướng tích tụ ruộng đất bằng phương pháp tích ruộng cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức sản xuất theo quy mô công nghiệp đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh có hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậuvà thành lập được 1 hợp tác xã kiểu mẫu để liên kết hoạt động, thu nhập đầu người đạt 46,5 triệu đồng.

Xã Hồng An trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường trục thôn.

      Đối với tiêu chí Môi trường, xã Hồng An vận động các hộ chăn nuôi quy mô lớn xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Việc thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt cũng được người dân ngày càng chú trọng. Đến nay, Hồng An có trên 80% số tuyến đường xã, thôn có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh. 10/10 thôn có mô hình bảo vệ môi trường, tổ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại lò đốt rác, công tác vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu công cộng được làm thường xuyên. Bên cạnh, những tiêu chí đã đạt, xã Hồng An còn tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất cho sự nghiệp văn hóa, giáo dục...

      Từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, quyết tâm cao của người dân, diện mạo về một vùng quê NTM đang từng ngày đổi thay, đây là điều kiện thuận lợi để xã Hồng An sớm được công nhận xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 -2020.

 

Hoàng Thủy

Đài TT - TH Hưng Hà

Đọc 268 lượt
Đánh giá mục này
(2 bỏ phiếu)
Xuất bản trong Kinh tế

mới nhất từ Đài TTTH Hưng Hà